Verhaal – Herr Schmidt en 1 april

HOLLUM – Het eiland barst van de verhalen. Wij verzamelen ze hier voor u. Anekdotes, reisverhalen, geschiedenissen, sprookjes: als het maar een link heeft met Ameland. De link kan het onderwerp zijn of de auteur.

Via deze link komt u bij alle verhalen.

Hieronder het verhaal van Heinz Volkert.

 
Heinz Volkert kreeg van Amelands bezoek een verhaal onder ogen, waarvan hijzelf de aansteker was. Hij schrijft: "Afgelopen zondag kreeg ik bezoek van Ailje Spoelstra en zijn vrouw. Hij is een jongere broer van Jannie Spoelstra. Hij bracht me een uitgeprinte anekdote, die zij hem gegeven had. Een kostelijk verhaal van een 1 april-grap uit 1963 (?), die ik uitgehaald heb en die ik me als de “boosdoener” nog heel goed kan herinneren. Nu klopte de kern van het verhaal wel, maar de dingen eromheen zijn kennelijk een eigen leven gaan leiden. Voordat dit zich verder gaat ontwikkelen, komt hier van mij het originele verhaal."
 
Herr Schmid en 1 april 

 
Het was dus 1 april 1963 (?). De muzikant van de Amelander volksdansgroep was de heer Mooyman, destijds hoofd van de openbare lagere school in Nes. Hem heb ik opgebeld als “Herr Schmidt aus Essen”. Ik heb gepoogd hem in het “Nederlands” te vertellen, dat de volksdansgroep werd uitgenodigd om in een stadion in Essen op te treden. “Geld spielt keine Rolle!!!” Mijn Nederlands was zó erbarmelijk, dat de heer Mooyman maar overging in het Duits. Aan het eind van het gesprek vroeg ik hem nog wel, of hij wist, welke datum we hadden en maakte me toen bekend. Hij had daar zó’n plezier om, dat hij zei: “Bel nou ook maar Rinse Spoelstra (leider van de volksdansgroep) op!” Dat deed “Herr Schmidt” dan ook. Rinse Spoelstra vond mijn Nederlands kennelijk niet om aan te horen en ging dus ook in het Duits over: “Wir fühlen uns sehr verehrt”. Aan hem maakte ik me niet bekend. Maar hij nam contact op met de heer Mooyman, die hem uit de droom hielp. In de loop van de middag ging bij mij de telefoon. Rinse Spoelstra vroeg me naar “Herr Schmidt”. We hadden er beiden plezier om.
Wel, dat was het verhaal zoals het echt gebeurd is.

© Heinz Volkert
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *