Vergoedingen voor opvang ganzen geregeld

LEEUWARDEN – Agrariërs die vanaf 2007 overwinterende ganzen op hun percelen opvangen, krijgen eindelijk hun schade vergoed. In overleg met de provincie Fryslân en de koepel van agrarische natuurverenigingen BoerenNatuur hebben het IPO en het Ministerie LNV een oplossing gevonden voor boeren die in 2007 contracten zijn aangegaan. Deze agrariërs kwamen niet in aanmerking voor de verbeterde regeling. Deze contracten kunnen onder vrijwel gelijke voorwaarden doorlopen als die van de ganzenregeling van 2008. Brussel heeft hier ook mee ingestemd. Hierdoor is de vergoeding aan de boeren gewaarborgd. Gedeputeerde Hans Konst is opgelucht: ‘Ik ben blij dat we eindelijk een oplossing hebben gevonden. Boeren waren terecht ontstemd en hebben veel vragen gehad over de vergoedingen waar zij recht op hebben. Nu kunnen de beschikkingen voor het winterseizoen 2008/2009 en 2009/2010 worden afgegeven en tot betaling worden overgegaan.’

 

In 2007 zijn 15 Friese Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) zesjarige contracten aangegaan voor het opvangen van ganzen. In 2007 zijn provincies eigenaar geworden van de Provinciale regeling agrarisch Natuurbeheer, waarvan de ganzenregeling onderdeel uitmaakt. De ganzenregeling sloot niet aan bij de praktijk, de voorwaarden waren moeilijk in de bedrijfsvoering inpasbaar. Daarom is in 2007 en 2008 samen met o.a. BoerenNatuur een verbeterde regeling gemaakt. De regeling is ingediend bij Brussel en goedgekeurd in oktober 2008. Nadat de regeling in 2008 is gewijzigd zijn er problemen ontstaan bij de uitbetaling van de vergoedingen aan de boeren. Brussel keurde het overgangsrecht naar de verbeterde regeling niet goed waardoor boeren, die al in 2007 contracten hadden afgesloten, geen vergoedingen kregen uitgekeerd. De in 2007 ingestapte ANV’s hebben, vooruitlopend op de veronderstelde overstapmogelijkheid naar de regeling van 2008, al wel beheer gevoerd volgens de voorwaarden van de regeling voor 2008. In het winterseizoen 2008/2009 hebben zij schade van de ganzen gehad, maar tot op de dag van vandaag geen vergoeding gehad. De uitkering zou normaliter in oktober / november na de winterperiode plaatsvinden.

 

De oplossing is gevonden door de oude regeling, zoals die gold toen boeren in 2007 instapten, te herstellen. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de gewijzigde Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden. Verder heeft het College de hoogte van de vergoedingen voor de winterseizoenen 2008 – 2011 vastgesteld.

De oude pakketten van toen zijn bij dit besluit deels weer hersteld. Op die oude regeling zijn nu verbeterde kenmerken van de verbeterde regeling van toepassing. Brussel ging daarmee akkoord. Er zijn nu twee ganzenregelingen; één voor instappers in 2007 en voor nieuwe aanvragen. Gedeputeerde Hans Konst: ‘Ik kan de boeren nu gelukkig geruststellen, de schadevergoeding voor het opvangen van de ganzen wordt binnenkort overgemaakt.’
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *