Verbetering waddendijk Ameland

NES – Wetterskip Fryslân gaat de dijk van Ameland aanpakken. Het projectplan is definitief vastgesteld. Het project behelst versterking van de dijkbekleding en een geringe kruinverhoging. De dijkverbetering vindt plaats binnen het huidige ruimtebeslag, zegt Wetterskip. Het wordt een zogenaamde "versterking op de as". Het filmpje hieronder laat zien wat er gaat gebeuren. Het wordt geen betonnen gevaarte aan de zuidkant van het eiland, maar een dijk die er ongeveer uit gaat zien zoals hij er nu ook bij ligt, een grijze rand met en een groene top.

Planning

Volgens de planning is de dijk op 1 oktober 2017 op sterkte, de oplevering is gepland op 1 juli 2018. Aan de eerste schop in de grond, in april 2015, wordt een feestelijk tintje gegeven.

Aanbesteding

Op 4 juni is de inschrijvingsfase voor de vijf gegadigde aannemers gestart. Deze inschrijving loopt tot medio oktober, waarna de beoordeling van de plannen van de inschrijvers plaatsvindt. Begin december 2014 volgt de aanbesteding. De voorbereiding van de uitvoering zal tot april 2015 duren. Daarna volgen de werkzaamheden aan de dijk. Die zijn naar verwachting eind 2017 gereed.

Drie uitvoeringsjaren

Wetterskip en de aannemers zijn drie uitvoeringsjaren bezig met het project. In de Ballummer Bocht komt een losstoep en wellicht komt er een tweede aanlegplaats voor het materiaal. De werkzaamheden zullen in de winter anders van aard zijn dan in de zomer. In het stormseizoen is het rustiger. De grasmat wordt in de winter vanwege de veiligheid niet opengehaald.

Randvoorwaarden

Wetterskip heeft bij de uitvoering van het project te maken met vele randvoorwaarden. Een daarvan betreft het stormseizoen, maar er moet ook rekening gehouden worden met vogels, gebruikers, belanghebbenden en recreatie en er moet zo weining mogelijk verstoring plaatsvinden. Daarom wordt de dijk niet over de hele lengte gelijktijdig aangepakt, zodat bijvoorbeeld de drie hoogwatervluchtplaatsen langs de dijk – jachthaven, strekdam en Feugelpôlle – niet alle drie tegelijk verstoord worden. 

Waddendijk niet sterk genoeg

Dijkverbetering Ameland

Wetterskip brengt dijk Ameland in kaart

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *