Veranderingen Wmo, ook voor Ameland

HOLLUM – De nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft ook effect op Ameland. De verandering in het Sociaal Domein gelden voor het hele land en gaan per 1 januari 2015 in. De Wmo 2015 moet het mogelijk maken dat meer mensen met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. Het Rijk stelt daarbij de kaders en de gemeente, die meer verantwoordelijkheden krijgt en minder geld, moet met een plan komen. De veranderingen zorgen voor veel onrust bij cliënten en medewerkers.

Een van de dingen die gaat veranderen is de huishoudelijke hulp (HH), die vanuit de Wmo wordt bekostigd en op Ameland door Thuiszorg Het Friese Land wordt uitgevoerd. Ameland krijgt per volgend jaar 110.000 euro minder van het Rijk en de gemeenteraad heeft er op 15 september voor gekozen de HH1 te schrappen. Niet elke gemeente gaat zo met de veranderingen om. In Groningen heeft men bijvoorbeeld gekozen voor een overgangsregeling. Huishoudelijke hulp vanuit de Wmo voorziet op dit moment in een HH1 indicatie en een HH2. Nummer 1 betekent regulier schoonmaakwerk en interieurverzorging. HH2 is een ingewikkelder indicatie, met een complexere problematiek. Die voorziening blijft bestaan.

Eilanders die gebruikmaken van de huishoudelijke hulp via Thuiszorg Het Friese Land betalen altijd een eigen bijdrage.

Er gaat niet alleen iets veranderen voor de Amelander cliënten maar ook voor de medewerkers in de Thuiszorg. Het totale team van Het Friese Land op Ameland bestaat uit 43 mensen, fulltimers en parttimers, en voor de huishoudelijke zorg zijn er 22 in dienst. De veranderingen brengen veel in de organisatie teweeg en gaan banen kosten. Na 1 januari zou een deel van de thuishulpen terug kunnen komen als ZZP’er, zonder recht op vrije dagen en goede ziekteverzuimregeling. “Een zure boodschap,” erkent Remco Visser, coördinerend verpleegkundige op Ameland van Het Friese Land. Afgelopen donderdag riep Het Friese Land de medewerkers bijeen om bij te praten over de situatie. Erg laat, erkent ook Visser. De bijeenkomst werd belegd voorafgaand aan het versturen van de informatie aan de cliënten door de gemeente. Dat gaat deze week gebeuren.

De Thuiszorgorganisatie staat al een jaar in de startblokken om in te spelen op de nieuwe situatie. Met het oog op de aanstaande veranderingen is een product ontwikkeld waar iedereen gebruik van kan maken tegen betaling van €14,90 (voor leden) of €15,90 (voor niet-leden) per uur (lidmaatschap kost € 19,00 per jaar). Deze huishoudelijke hulpdienst kan worden ingezet bij cliënten die nu gebruik maken van de HH1 maar kan ook worden aangevraagd door mensen met een drukke baan die graag ondersteuning willen krijgen van een professionele huishoudelijke hulp. Visser gaat op pad om de HH1 cliënten te bezoeken en ze de Particuliere Zorg aan te bieden. De ontslagen huishoudelijke hulpen zouden via een omweg hun werk weer op kunnen pakken.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *