Veltman stopt met personenvervoer in nacht

BUREN – Veltman Marine Service stopt met ingang van 1 januari 2023 de dienstverlening van personenvervoer bij donker. Beperkende regels zijn debet aan dit besluit en Veltman krijgt geen vergunning om de dienst voort te zetten.

In 2010 vaardigde Rijkswaterstaat extra regels uit voor varen bij donker. Schepen kleiner van 20 meter mogen in het Waddengebied bij donker niet harder varen dan 20 km/uur. Voor schepen groter dan 20 meter geldt deze beperking niet. "Om te zorgen voor een eigentijdse bereikbaarheid en mobiliteit van de eilander gemeenschappen heeft men er zich in de jaren erna tot in de Tweede Kamer voor ingespannen om deze beperking op te heffen," schrijft Richard Veltman aan zijn relaties. Onder voorwaarden was de minister bereid de beperking op te heffen. Belangrijkste voorwaarde was dat met een passende beoordeling moest worden aangetoond dat er geen negatieve effecten voor de natuur zouden ontstaan. Veltman schakelde een bedrijf in om met Rijkswaterstaat, Provincie en het ministerie van I&W invulling te geven aan de wettelijk geboden ruimte. Optie was om de sneldienst van Veltman onder de schepen groter dan 20 meter te scharen en de tweede optie was om aan te tonen dat de service van Veltman geen schade aan het milieu toebrengt. Veltman zocht 12 jaar lang naar een mogelijkheid om de vergunning in het kader van de wet Natuurbescherming te krijgen. Zowel Rijkswaterstaat, de Provincie, het ministerie als het samenwerkingsverband De Waddeneilanden gingen daar niet in mee. "Het uitblijven van adequate ondersteuning vanuit de betreffende overheidsinstanties en -besturen om 24/7/365 sneldienst in stand te houden ten gunste van de Amelander gemeenschap maakt helder dat het belang van een eigentijdse bereikbaarheid en mobiliteit van Ameland niet wordt ondersteund door deze partijen", schrijft een teleurgestelde Richard Veltman. Zonder die steun is er geen kans op het verkrijgen van de noodzakelijke vergunning. Zonder die vergunning mag Veltman niet bij donker snel varen.

Veltman onderhoudt sinds 30 jaar een sneldienst tussen Ameland en de vaste wal en doet dat elke dag van de week en het hele jaar door. Regelmatig werden eilanders, politie, brandweer, ambulancepersoneel, technisch personeel en nutsbedrijven bij storingen overgevaren en vaak waren er bijzondere familieomstandigheden waardoor er buiten de dienstregeling om een beroep op de dienstverlening van Veltman werd gedaan.

Het gaat Veltman enorm aan het hart dat er met de dienstverlening van 24/7/365 moet worden gestopt. "Het spijt ons enorm dat onze inspanningen uit de afgelopen 12 jaar geen veranderingen hebben kunnen brengen." Veltman Marine Service blijft wel bij daglicht varen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *