Veiligheidsprotocol voor Raad en College

SCHIERMONNIKOOG – "Democratie is van groot belang, ook op Schiermonnikoog. Iedereen moet vrij zijn om zijn of haar (politieke) mening te geven." Dat zegt politiek Schiermonnikoog. De gemeente stelde een Veiligheidsprotocol op. 

"Meer dan de helft van raadsleden, burgemeesters en wethouders krijgt te maken met bedreiging en intimidatie blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onze democratie wordt ondermijnd op het moment dat je als raadslid of collegelid je stem niet (meer) in vrijheid kunt uitbrengen of kunt laten horen. Je mag het met elkaar oneens zijn, maar grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en (verbale) agressie, online en offline, is nooit de oplossing.

De gemeenteraad heeft een veiligheidsprotocol opgesteld. We geven hiermee een krachtig signaal af dat agressie en geweld tegen raadsleden, burgemeester en wethouders onacceptabel is en nooit wordt getolereerd.

In de raadsbijeenkomst van 7 maart a.s. wordt het Veiligheidsprotocol vastgesteld en ondertekend door de leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders. Het Veiligheidsprotocol is te vinden op onze website www.schiermonnikoog.nl bij de raadsbijeenkomst van 7 maart."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *