Veerdienst- en waddenmoties door Tweede Kamer

DEN HAAG – Deze week zijn er verschillende moties aangenomen in de Tweede Kamer, die te maken hebben met de veerdienst en de Waddenzee. Lokale politici lobbyen bij Tweede Kamerleden en dat sorteert effect. Amelander raadslid André Tuil (VVD): “We hebben het voor elkaar gekregen dat de moties zijn aangenomen. Vooral Aukje de Vries (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) hebben zich flink ingezet voor deze moties en steun gekregen van Martijn van Helvert (CDA). Toch nog een voordeel, dat er landelijke partijen actief zijn in de lokale politiek.”

Op dinsdag 12 april stemde de Tweede Kamer over de op donderdag 7 april tijdens het overleg Wadden ingediende moties. Alle moties werden aangenomen. Het gaat om de volgende moties:

Wijziging dienstregeling

Ingediend door Aukje de Vries (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA).

De veerdienst Holwerd-Ameland heeft te kampen met frequente vertragingen; momenteel vindt er een open planproces plaats om voor deze problematiek op korte en lange termijn oplossingen te vinden. Afhankelijk van de uitkomsten van het open planproces, wil Minister Schultz eventueel meewerken aan een wijziging van de dienstregeling en ruimte bieden in de Structuurvisie Waddenzee voor een aanpassing van de vaargeul en optimalisatie van het vaargeulonderhoud.

Watertaxi

Ingediend door Aukje de Vries (VVD), Martijn van Helvert (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA). 

Watertaxidiensten zijn, aanvullend op de reguliere veerdiensten, voor eilandbewoners en bezoekers van groot belang. Voor de bereikbaarheid, met name ook voor spoedeisende situaties en voor schoolvervoer, ook als het donker is. Nu moet voor iedere activiteit of bedrijf opnieuw separaat een beoordeling worden gemaakt. Dit geeft veel administratieve rompslomp en kosten met zich mee. Overleg met de betrokken partijen in de regio, zoals Waddengemeenten en watertaxibedrijven, is hier op z'n plaats. De motie verzoekt de regering tevens nogmaals kritisch te kijken naar het uitgevoerde onderzoek en te komen met een werkbare oplossing.

Concessieverlening

Ingediend door Martijn van Helvert (CDA) en Aukje de Vries (VVD).

De derde motie verzoekt de regering om spoedig te onderzoeken of en hoe de concessieverlening van de veerdiensten naar de Waddeneilanden overgelaten kan worden aan de betrokken provincies.

Schade aan de natuur

Ingediend door Jacobi (PvdA), Smaling (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Koser Kaya (D66).

De bestaande instrumenten om schade aan natuur als gevolg van gas- en zoutwinning te voorkomen moeten worden verbeterd en er moet bekeken worden of aanscherping van de mate van toegestane bodemdaling wenselijk is. De Kamer wil hierover dit jaar nog geïnformeerd worden.

Waddengebied erfgoed en juweel

Ingediend door Smaling (SP) en Jacobi (PvdA).

Het Waddengebied is niet alleen een UNESCO-werelderfgoedgebied, maar ook een geomorfologisch en ecologisch juweel van de bovenste plank, zowel onder water als boven water. Het gebied gaat ons ook nog getijdenenergie opleveren en maakt vele bezoekers buitengewoon gelukkig.

In dit gebied vinden economische activiteiten plaats die schade berokkenen aan al dit moois, waaronder wellicht de voorgenomen lozing van afvalwater door de NAM. Het economische gewin voor de één wordt vaak te niet gedaan door de kosten van ecologische herstelprogramma's. Bij afwegingen over het Waddengebied hoort het behoud van de natuurlijke schoonheid en de ecologische kwaliteit altijd voorop te staan.

Weer COBA

Ingediend door Van Helvert (CDA) en Jacobi (PvdA).

De gemeentebesturen van de Waddeneilanden hebben geen rechtstreeks overleg over de veerverbindingen met Rijk en concessiehouder. De gemeentebesturen van de betrokken Waddeneilanden moet de mogelijkheid van rechtstreeks overleg met Rijk en de concessiehouder geboden worden.

Geen windturbines

Ingediend door Van Helvert (CDA)

De openheid van de door de UNESCO aangewezen Waddenzee is niet gebaat is bij windturbines. De regering moet erop toezien dat de bouw van windturbines wordt tegengegaan in de Waddenzee. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *