Vangnetstichting garandeert continuïteit

DOKKUM – De Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland krijgt handen en voeten en de stichting garandeert continuïteit. De medewerkers ouderenzorg zullen komende weken regelmatig worden bijgepraat. Dat laat de vangnetstichting weten via het volgende bericht.

Deze zogeheten vangnetstichting garandeert de continuïteit van de ouderenzorg in Noordoost-Friesland. De zorg werd tot voor kort verleend door de inmiddels failliet gegane zorggroep Pasana in Dokkum.

Door het faillissement van de Pasana Groep ontstond eind november de noodzaak om de zorgverlening door Pasana Ouderenzorg op diverse locaties in Noord-Oost Fryslân te waarborgen.

Met dit doel is door De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) een zogenaamde vangnetstichting opgericht; de Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland.

Deze stichting is vervolgens door de curatoren belast met de tijdelijke voortzetting van alle zorgverlening aan de cliënten en bewoners en de dagelijkse bedrijfsvoering van de zorgcentra behorende tot de Pasana Groep.

De stichting zorgt er voor dat alle dagelijkse dienstverlening doorgang kan vinden en dat de benodigde financiële middelen zijn gewaarborgd op basis van de exploitatie begroting 2014/2015. Hiertoe heeft de stichting op haar beurt een garantieovereenkomst met De Friesland Zorgverzekeraar afgesloten.

Daarnaast heeft de stichting een taak in het adviseren van de curatoren en De Friesland Zorgverzekeraar bij aanbiedingen en plannen die door potentiële koper(s) worden ingediend bij de curator. De stichting toetst hierbij of de continuïteit van de ouderenzorg ook in de toekomst voldoende is gewaarborgd.

De stichting kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die toezien op de dagelijkse bedrijfsvoering door de directie, de kwaliteit van de zorg, de planvorming en de administratieve organisatie en verantwoording.

Het bestuur wordt gevormd door Haijo Homan van Schiermonnikoog; hij heeft ervaring als consultant en bestuurder in de zorg en was eerder o.a. directeur bij het OLVG- Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam. De Raad van Toezicht bestaat uit: – Tjerk Soet, oud-directeur Rabobank-NOF uit Dokkum, – Godelieve van Heteren, directeur van het Global Health Initiative van de Erasmus Universiteit Rotterdam en oud-Kamerlid PvdA, – Luit van Dam, oud-voorzitter Centrale Cliëntenraad Pasana uit Burgum. Luit van Dam is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.

De dagelijkse bedrijfsvoering blijft in handen van Paul Rensema, directeur van Pasana Ouderenzorg, in samenwerking met de managers van de locaties in Dokkum, Ternaard, Metslawier, Damwâld, Feanwâlden en op Ameland.

Om de organisatorische- en administratieve ontvlechting van de activiteiten van de ouderenzorg en het ziekenhuis De Sionsberg te kunnen realiseren wordt de directie tijdelijk extra ondersteund. Alle lopende contracten en alle vormen van samenwerking worden vooralsnog voortgezet. De afspraken inzake het personeel zijn inmiddels door de curatoren gemaakt en aan alle betrokkenen medegedeeld en gepresenteerd.

De eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen ligt bij de curatoren, in wiens opdracht de stichting haar werkzaamheden uitvoert.

De stichting en de directie van Ouderenzorg zijn zich bewust van de onzekerheden en de moeilijke momenten die vooral de medewerkers moeten doormaken aan het eind van dit jaar. De waardering voor de wijze waarop zij de dagelijkse verzorging van de bewoners op zich nemen is dan ook groot. De komende weken zullen alle medewerkers op locatie regelmatig worden bijgepraat over de gang van zaken.

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *