Vaarrecreanten Wad doen het netjes

LEEUWARDEN – Vaarrecreanten in de Waddenzee die op grotere boten varen houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers van zich goed aan de maximumsnelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

Dit blijkt uit een grootschalig en integraal onderzoek door het Monitoringsconsortium (MOCO) van onderzoeksinstituten ETFI, RUG, SOVON en AenW. De conclusie is van toepassing op boten die AIS bij zich hebben. De kleinere pleziervaart, zoals kanovaren en speedboten, zijn (nog) niet in dit meerjarig onderzoek meegenomen.

Het onderzoek is bijzonder, omdat voor het eerst grootschalige en gedetailleerde gegevens over vaargedrag van recreanten zijn gecombineerd met voedselbeschikbaarheid van vogels en rustplaatsen van zeehonden. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (Ik pas op het Wad), die daarmee meer inzicht wil in de relatie tussen natuur en vaarrecreatie. Het onderzoek gaat de komende twee jaar nog door en moet ondermeer inzicht geven in de effectiviteit van genomen (natuur)maatregelen.

Het onderzoek is opgedeeld in vijf elementen.

  1. Gedrag en beleving van de vaarrecreant
  2. Vaarbewegingen over het Wad
  3. Tellingen natuur (vogels en zeehonden) en recreatie
  4. Interactie natuur en vaarrecreatie
  5. Samenvatting

Het gaat om een echt Big-Data onderzoek. Zo zijn er bijvoorbeeld 12,5 miljoen gegevens van AIS (GPS-tracking) verzameld. Dit geeft ondermeer inzicht in de snelheid en positie van boten. Vervolgens zijn 3,5 miljoen daarvan bestudeerd, bewerkt en geanalyseerd. Op wereldschaal is dit onderzoek daardoor uniek in zijn soort. Los daarvan is er ook gebruik gemaakt van enquêtes en reeds bestaande vogel− en zeehondentellingen.

lees hier een greep uit de resultaten

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *