‘Unaniempje’ raad nog niet zeker

BALLUM – Een unaniempje; alle raadsfracties zijn het er met elkaar over eens dat leegstaande aanleunwoningen, die volgens gemeentelijk beleid beschikbaar zijn voor mensen van 65 jaar en ouder, ook verhuurd mogen worden aan 55 plussers. Eén Hollumer 55 plusser, die sinds kort in Buren woont en terug wil naar Hollum, maakt zich hard voor de huur van een aanleunwoning en om haar wens kracht bij te zetten bezocht ze het inloopspreekuur van de raadsfracties. Dat heeft succes, want maandagavond werd een raadsbreed gedragen initiatiefvoorstel aangenomen dat verhuur aan 55 plussers of stellen waarvan tenminste één de leeftijd van 55 heeft bereikt, mogelijk maakt.

“Het was mij allang een doorn in het oog dat er woningen leeg staan terwijl er wel belangstelling is,” zegt een tevreden Piet IJnsen vlak voor het afhameren van het voorstel.

Burgemeester Albert de Hoop houdt nog een klein slagje om de arm of het Ameland Actueel iPhone appaangenomen voorstel daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. “Het wordt voorgelegd aan het college.”  Die opmerking deed enkele raadsleden de wenkbrauwen fronsen. Een aangenomen initiatiefvoorstel is immers een raadsbesluit en het college dient raadsbesluiten uit te voeren. Er is echter een maar: als dit beleid strijdig blijkt te zijn met wet of regelgeving of haaks op Mobiele site voor alle smartphoneshet eigen gemeentebeleid staat, dan voert het college het besluit niet uit en komt het terug bij de raad. In het ergste geval grijpt de raad dan naar een motie van afkeuring of motie van wantrouwen.

Het college laat nog weten of het initiatiefvoorstel uitgevoerd kan worden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *