Uitbreiding vaarverbod Friese vaarwegen

LEEUWARDEN – Vanaf 23 december 00.00 uur is er een uitbreiding van het vaarverbod op de provinciale en niet-provinciale vaarwegen. Het verbod is dan ook van toepassing op de Vaarweg naar Drachten en het Johan Frisokanaal (traject Prinses Margrietkanaal – industriehaven Heeg) en op het Verbindingskanaal in Harlingen tot de Industriebrug. Uitzonderingen blijven het Prinses Margrietkanaal, het Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden, de Houkesleat tot en met de industriehavens en de vaarweg naar Heerenveen. Het vaarverbod geldt hier niet, omdat het belangrijke verbindingen zijn voor de beroepsvaart. Bij aanhoudende vorst kan het vaarverbod verder worden uitgebreid.

Met het vaarverbod wil de provincie Fryslân de aangroei van ijs de ruimte geven. Bovendien moeten de oevers, kaden en kunstwerken tegen kruiend ijs worden beschermd. Het instellen van het vaarverbod betekent niet dat het ijs veilig is om er op te schaatsen. De veiligheid op het ijs is een verantwoordelijkheid van de IJswegencentrales en de gemeenten die het ijs vrijgeven voor toertochten en wedstrijden. Voordat tot het instellen van een vaarverbod wordt overgegaan, vindt overleg plaats met de Friesche IJsbond en Wetterskip Fryslân.

Gedeputeerde Staten maken gebruik van hun bevoegdheid tot het instellen van een vaarverbod op grond van artikel 16 van de Vaarwegenverordening Fryslân. Het vaarverbod geldt tot nader bericht.

>>> volg Persbureau Ameland op Twitter  Ameland_Actueel

– Duizend bezoekers per dag en soms meer, veel meer dan dat – adverteer op de website van Persbureau Ameland en word gezien door mensen die van Ameland houden –

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *