UFO boven Ameland?

HOLLUM – Het zag er heel bijzonder uit, het zeskantige rek dat vandaag boven weilanden en duinen vloog.  Een UFO was het niet. Gemeente Ameland had het onderzoek met een soort radar die onder een helikopter hangt al aangekondigd in de Info.

“Meten naar zout grondwater vanuit de lucht

Onderzoek in het kader van de effecten zandsuppletie: In de periode van 19 tot 30 september vliegt er, gedurende een drietal dagen, een helikopter met daaronder een meetinstrument laag over Ameland. Met behulp van geofysische meetapparatuur en (onschadelijke) elektromagnetische golven (een soort radar) wordt de diepteligging van het zoute grondwater bepaald. Er wordt gemeten in lange vlieglijnen die 160 meter uit elkaar liggen. Deze vlieglijnen liggen evenwijdig aan de lengterichting van het eiland. Er zal alleen overdag worden gevlogen, gedurende laag water. Dit om de kans op eventuele verstoring van vogels zo klein mogelijk te laten zijn.

Wat is het doel van deze vluchten? Dit onderzoek is een onderdeel van het monitoringsprogramma naar de effecten van de zandsuppletie op Ameland, zoals dit door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Waterleidingbedrijf Vitens, Provincie Friesland en het Wetterskip Fryslan doen ook mee daar dit onderzoek gedetailleerde informatie oplevert over de diepteligging van de zoetwaterbel alsmede de bodemopbouw. Soortgelijk onderzoek heeft in 2009 plaatsgevonden op Terschelling in het kader van het Interregproject CLIWAT.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *