Tweede vergadering Eilander Raad

BALLUM – De waddeneilanden werken samen. In maart 2005 heeft de samenwerking gestalte gekregen in de samenstelling van een Eilander Raad. Het samenwerkingsverband heeft een missie: Solidariteit, Samenwerking en Eilandgevoel. Het eilandgevoel kan het beste worden verwoord met: natuur, rust en ruimte.
Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werken al decennia binnen het OOW (Overlegorgaan Waddeneilanden) samen. Via de Eilander Raad gaat dat dieper gravend en meer gestructureerd.
Op 25 november heeft het Eilander Raad haar tweede vergadering gehouden.
De raad praatte over de volkshuisvestingsproblematiek op de Waddeneilanden. Liberalisatie van de woningmarkt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de eilanden. Mogelijkheden voor nieuwbouw zijn beperkt. Daar komt bij dat de eilanden een aantrekkelijke vestigingsplaats vormen voor degenen die niet aan een woonlocatie gebonden zijn. Een van de gevolgen is prijsopdrijving van het onroerend goed op de eilanden. Dit heeft tot gevolg dat jonge eilanders niet meer voor een koopwoning op het eiland in aanmerking komen.
De Eilander Raad gaat via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij rijk en provincies aandacht voor deze problematiek te vragen. Het uiteindelijke doel is dat de besturen van de Waddeneilanden instrumenten krijgen om waar nodig regulerend op te treden.
De eilanden maken zich ook zorgen over de drukte op het wad en de veiligheid in de havens. Het is afgelopen jaren gaandeweg drukker geworden in de Waddenzee. De ligplaatsen voor bezoekers op de eilanden zijn bij deze groei achtergebleven.
Door de beperkte havencapaciteit meren jachten vaak vele rijen dik af. Bij brand zijn de gevolgen niet te overzien. Bij volle jachthavens wordt laten de boten zich vaak noodgedwongen op het Wad droogvallen. Dit leidt mogelijk tot verstoring en kan tot gevaarlijke situaties leiden. De reddingsmaatschappij heeft in een dergelijk geval handen vol werk om jachten die in problemen zijn geraakt, in veiligheid te brengen.
De Eilander Raad wil een signaleringssysteem bij de toegangspoorten tot het gebied en de jachthavens aanpassen.
Tenslotte is uitgebreid van gedachten gewisseld over het Waddenfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om de sociaal economische situatie in de Waddenregio te versterken. De Eilander Raad is beducht voor het gevaar dat de besteding van het fonds door “Den Haag” wordt bepaald. De eilanden willen een grote vinger in de Waddenfonds-pap.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *