Tweede kwartaal gaat goed

Bol.comDEN HAAG – De bedrijvigheid trekt in het tweede kwartaal aan. Van een conjunctuuromslag is evenwel nog geen sprake. Dat zegt COEN, ConjunctuurEnquête Nederland. 

De opleving hangt volledig samen met de seizoensinvloed. Ook in voorgaande jaren herstelde de economische activiteit zich in het voorjaar na de slappe winterperiode.

Alle sectoren van het bedrijfsleven volgen dit patroon, met uitzondering van de bouw die een verdere terugval verwacht. Dat laatste is opmerkelijk, omdat juist deze sector normaliter in het voorjaar een productiestijging liet zien. Tevens zien we dat de omzetverwachting ongeveer gelijk blijft, er lijkt een vervlakking op te treden in de verwachtingen.

Stabilisatie economie

Dat het tempo waarin de economie krimpt lijkt te stabiliseren, zou de voorbode kunnen zijn van een omslag van de conjunctuur op termijn. Hoopgevend zijn verder de positieve exportcijfers, die de boel aan de gang lijken te houden, wat zich ook laat terugzien in de industrie. Al staat de groei van de buitenlandse afzet wel onder druk omdat veel van onze handelspartners te maken hebben met economische tegenwind.

Vooruitzichten werkgelegenheid somber

Somber blijven de perspectieven voor de werkgelegenheid. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen loopt achter bij die van de omzet. In de huidige fase van krimp zitten veel bedrijven in een te ruime jas. Saneringen zullen voorlopig nog aan de orde blijven. Zeker bij kleinere bedrijven is het wijzigen van de personeelsbezetting niet iets wat continu plaatsvindt. Tweederde van de bedrijven in Noord-Nederland geeft dan ook aan dat het aantal medewerkers gelijk blijft, 11% verwacht uitbreiding en 22% vermindering. Het saldo (-11) is in vergelijking met een jaar geleden verdubbeld.

Ook met het doen van investeringen blijft het bedrijfsleven terughoudend. Na het inzakken van het investeringsvolume in de afgelopen jaren ligt dit jaar geen herstel in het verschiet.

Bron: Coen

COEN is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, VNO-NCW en MKB Nederland.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *