Tunnel Ameland spreekt tot de verbeelding

HOLLUM – Een tunnel naar Ameland spreekt zeker tot de verbeelding, maar of het de beste oplossing is voor het verbindingsprobleem van Ameland met het vasteland is maar zeer de vraag. In het interview dat burgemeester Gerard van Klaveren vanmorgen had met Winfried Baijens op NPO Radio 1 noemde hij al de ‘rode streep’, die waarschijnlijk door het plan gehaald gaat worden.

In het verschiet

Rijkswaterstaat organiseerde in De IJsherberg in Dokkum een discussieavond over de bereikbaarheid van het eiland op dezelfde avond dat Gemeente Ameland een informatieavond over De Nieuwe Stelp hield in de Burgemeester Walda School in Nes. In zijn slotwoordje repte burgemeester Van Klaveren nog over zijn verkeerde inschatting wat het grootste onderwerp op Ameland zou zijn waar hij gedurende zijn bewind mee te maken zou krijgen. Hij antwoordde een jaar geleden dat het de bereikbaarheid van het eiland zou zijn, maar dat het de ouderenvoorziening en de nieuwbouw van een zorgcentrum bleek te zijn. Ouderenzorg gaat alle Amelanders aan. Nog diezelfde avond bleek dat de bereikbaarheid van het eiland minstens zo’n heet hangijzer is. Waar er volop wordt gediscussieerd over het zorgcentrum en er concrete plannen voorliggen waar de raad voor het einde van dit jaar een klap op zal geven, ligt de oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem in een ver verschiet. Voordat er een tunnel is aangelegd dan wel een veerdam is verplaatst zijn we zo 25 jaar verder, schat Van Klaveren.

Doormodderen of wat anders

Drie opties, werden uit een longlist van mogelijke oplossingen geselecteerd als meest kansrijk. Over die drie kan op Ameland op woensdag 18 september gediscussieerd worden.

De eerste oplossing is doormodderen zoals het nu gaat met een miljoenen verslindend baggerregime. De tweede mogelijkheid behelst het verplaatsen van de veerdam naar Ferwert. De vaarroutes naar het eiland kunnen dan ook twee kanten op: naar Nes en naar Hollum. De derde optie is de tunnel. Die vraagt een nog grotere investering dan verplaatsen van de veerdam en heeft als nadeel dat Ameland dan vast zit aan het vasteland. Het eilandgevoel dat je nu krijgt als je op de veerboot stapt, krijgt dan een knak.

Stuurgroep

Gerard van Klaveren zit samen met wethouder Theo Faber, een gedeputeerde en Rijkswaterstaat in de Stuurgroep Langetermijnvisie die zich over de opties boog en die uiteindelijk de shortlist van drie samenstelde. Dat is afgelopen half jaar gebeurd.

Eilandgevoel

De burgemeester vermoedt dat vooral dat eilandgevoel de tunnel parten zal spelen. Zelf kent hij dat gevoel maar al te goed. Niet alleen is hij nu al meer dan een jaar deeltijd eilander, hij kent het eilandgevoel ook uit zijn jeugd. Van Klaverens grootouders komen uit Terneuzen en op de pont daar naartoe bekroop hem al het gevoel ‘weg van de wereld’ te zijn. Dat gevoel is wat vakantiegangers naar het Waddeneiland doet trekken. Met een tunnel zou dat helemaal weg zijn.

Laat de Amelanders zich er maar over uitspreken, is de houding van de burgemeester. Dat kan tijdens de discussieavond in Ons Hol. Hij zal zelf op de avond aanwezig zijn om zijn visie te geven en stemming te peilen.

Advies

De Waddenvereniging heeft al aangegeven dat wat hun betreft een tunnel praktisch onuitvoerbaar en onwenselijk is. Het lijkt de Waddenvereniging beter om de energie te steken in iets dat wél haalbaar is. Juist daarom is het mooi dat er drie opties worden voorgelegd. De kansrijke opties worden verder uitgewerkt en in een advies voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Discussieavond bereikbaarheid Ameland

  • Woensdag 18 september 2019
  • 19:30 uur
  • Ons Hol in Hollum

het interview op NPO Radio 1 is te beluisteren via de site van NPO Radio 1, Gemist, kies dan het blok van 6:00 – 9:30 uur met presentator Winfried Baijens en ga op het geluidsbalkje naar 50:30.

⇒ lees hier Tunnel naar Ameland valt niet goed in het Friesch Dagblad

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *