Toeristisch actieplan Ameland

“Daar gaan we naar toe”

“Het verkrijgen van subsidie bepaalt niet onze richting”. Het is raadslid Oene de Vries (CDA) die niet wil oordelen over een reorganisatie van de VVV. Zijn fractie wil net als Ameland ’82 en Jan Verbiest de leden van de VVV niet voor de voeten lopen. Laten zij zich eerst maar uitspreken over een reorganisatie, is hun mening. Burgemeester Paul Verhoeven meent dat de gemeente als subsidiegever aan de VVV heel goed opmerkingen kan maken over de vorm van de organisatie.
Als de raad zich achter het rapport “Daar gaan wij naar toe” schaart, kan er nog aanspraak gemaakt worden op subsidiepotjes bij EZ en provincie. In het rapport, dat is samengesteld na een onderzoek naar de toeristische identiteit van het eiland, wordt geadviseerd de toeristische sector op Ameland te reorganiseren.

Tot ergernis van enkele raadsleden wordt er gediscussieerd over een woord. Is het ‘conformeren’ of ‘kennisnemen’. Tjeerd Kooiker (ABA) moppert: “Wat een gesteggel om een woordje”. Mario Bunicich (PvdA) schampert: ”De discussie begint kinderachtige vormen aan te nemen”. Ameland neemt kennis van de reorganisatie maar conformeert zich er niet aan. Met die wisseling van woorden stelt de raad het rapport vast. Ameland gaat nu extra financiering aan VVV, provincie en EZ vragen om de Coöperatie VVV & Toerisme te kunnen opzetten. Tonnie Overdiep (PvdA) bromt: “De reorganisatie is een essentieel onderdeel van het rapport. Als je dat er uit haalt trek je de keutel in.”

De op handen zijnde ontbinding van de VVV was de enige rimpeling in het gladde ’Daar gaan we naar toe’-water. Ameland is positief over de uitkomsten van het project naar de identiteit en de adviezen die in het rapport ‘Daar gaan we naar toe’ worden genoemd. De raad is opgelucht dat het eigenlijk niet zo slecht gaat met hun eiland. Bunicich: “We hoeven het roer niet om te gooien. We moeten een klein beetje bijsturen.”
Kernbegrippen van de identiteit zijn: Waddeneiland, gastvrij, actief en gezond. Door naast het paraplu begrip Waddeneiland de drie andere eigenschappen uit te baten kan Ameland zich onderscheiden van de andere Waddeneilanden. Ameland kan zich vinden in die identiteit.

Een gereorganiseerde VVV en een Toeristisch Platform met afgevaardigden uit alle ondernemersverenigingen van het eiland zouden de nieuwe richting moeten stroomlijnen.
Binnen de nieuwe Coöperatie VVV & Toerisme functioneren drie organen: een Raad van Advies, een Raad van Toezicht en een uitvoerende werkorganisatie. De huidige vereniging VVV Ameland wordt ontbonden en de werkorganisatie wordt overgenomen door de nieuwe coöperatie. De nieuwe organisatie heeft volgens het advies een promotiebudget van 1 miljoen euro per jaar nodig.
Waar het geld vandaan moet komen is vooralsnog niet aan de orde. De raadsleden mochten het niet over het geld en belastingverhogingen hebben. Zoveel is wel duidelijk, de harde noten worden pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart gekraakt. Ameland is tevreden over het onderzoek, kan zich grotendeels vinden in de aanbevelingen van het rapport, maart wacht met de vertaling in euro’s.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *