Toeristenbelasting en Gezond verstand

HOLLUM – PvdA Ameland schrijft over toeristenbelasting en gezond verstand. "Toeristenbelasting is een algemene belasting die voorziet in de financiering van kosten die een gemeente maakt voor o.a. het onderhoud van toeristische infrastructuur, schoonhouden stranden, dorpen en het buitengebied. 

Op Ameland zijn enkele politieke partijen van mening dat deze belasting moet worden gebruikt om de categorie groepsverblijven van de recreatieve sector tegemoet te komen. Deze categorie is volgens hen, onevenredig hard getroffen door de coronacrises. Dat zal zo zijn, maar er zijn natuurlijk veel meer recreatieve bedrijven op Ameland die harde klappen hebben gekregen, evenals werknemers en ZZP’ers in deze sector.

Als oplossing wordt wederom de halvering van de toeristenbelasting voor groepsverblijven van stal gehaald.

In 2017, toevalligerwijs het jaar voorafgaand aan de raadsverkiezingen, werd een amendement van A’82 en CDA mede gesteund door ABA, aangenomen. Het amendement hield in dat de toeristenbelasting voor de categorie groepsverblijven verlaagd werd van €1,55, naar €0,75, een verlaging van meer dan 50 procent! Door het amendement werd een structureel gat van €160.000 in de begroting geschoten…

De motivatie was dat de bezoekers van de groepsverblijven (schoolgroepen/Duitse groepen) minder draagkrachtig zijn.

Gemakshalve werd hierbij voorbij gegaan aan het feit dat naast kinderen ook feestvierende sportploegen en families, gebruikmaken van de groepsverblijven. Bovendien bezoeken schoolgroepen ook campings; het amendement repte met geen woord over deze categorie. In de ogen van de toenmalige VVD en PvdA was er dus sprake van willekeur en zij stemden dus ook tegen.

Het nieuw gevormde college van Ameland1 en PvdA besloot in 2019 om de belastingen te harmoniseren en voerde het vorige tarief weer in met als motivatie dat de toeristenbelasting voor iedereen geldt die gebruik maakt van de gemeentelijke toeristische voorzieningen. Daarnaast werd er ter compensatie voor o.a. schoolgroepen een subsidie in het leven geroepen die de groepen konden aanvragen voor het deelnemen aan allerlei activiteiten.

Bij de behandeling van de concept Kadernota werden de eerste schoten al voor de boeg gelost. Zowel de VVD als het CDA , spraken ‘dreigend’ dat zij de nota zouden amenderen op het gebied van belastingen….

De huidige portefeuillehouder Stoel merkte terecht op dat de gemeenteraad een consistent financieel beleid moet voeren en niet te pas en te onpas belastingen moet wijzigen. Het is volgens hem al helemaal uit den boze om eenmalige financiële tegenvallers voor sectoren op te vangen door belastingverlagingen, daarnaast werd door het college terecht opgemerkt dat een gemeente niet aan inkomenspolitiek mag doen.

Komende maandag wordt de definitieve Kadernota vastgesteld. Laten we hopen dat het gezonde verstand het wint van dit ‘populair’ ad-hocbeleid.

De PvdA afdeling Ameland

Ingezonden mededeling van PvdA Ameland 

Dossier Corona

 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *