Toerisme Challenge 2023 stimuleert samenwerkende initiatieven van onderop

LEEUWARDEN – Op verzoek van de Provincie Fryslân gaat het Innovatiepact Fryslân een actieprogramma voor de Gastvrijheidssector 2023 uitvoeren waarbij de dagelijkse begeleiding berust bij het projectbureau Toerisme Challenge 2023.

Een concreet programma dat ondernemers samen met inwoners helpt om (nieuwe) bottom-up samenwerkingsinitiatieven in de sector te ondersteunen, aan te jagen en te faciliteren richting uitvoering. Samenwerkingsprojecten van, voor en door ondernemers (evt. samen met inwoners) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om van idee tot uitvoering te komen. Vanaf 2 januari kunnen samenwerkende bedrijven en organisaties zich melden bij het projectbureau. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van experts op het gebied van idee ontwikkeling, organisatie/samenwerking en financiering van (nieuwe) product-markcombinaties.

Om mee te doen aan het programma moet men wel aan een aantal voorwaarden voldoen zoals maatschappelijke impact op de brede welvaart, innovativiteit, samenwerking zoeken met, voor en door ondernemers uit andere sectoren. Daarnaast telt het multipliereffect, de culturele waarde, biodiversiteit, erfgoed en een brede impact op het gebied.

De impact van het initiatief op de ‘brede welvaart’ en innovatie moet kunnen worden aangetoond en is bepalend voor selectie door een onafhankelijke Raad van Advies.

Vervolgens begeleidt het projectbureau de initiatieven verder bij financiering en inzet van experts.

Het projectbureau Toerisme Challenge stelt zich tot doel om eind 2023 een vijftal Friese initiatieven te helpen ontwikkelen en richting uitvoering te brengen.

Het Toerisme Challenge 2023 projectbureau valt onder Innovatiepact Fryslân en is mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.

Bron Toerisme Alliantie Friesland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *