Toename dementie door vergrijzing

LEEUWARDEN – Momenteel hebben ruim 11.000 Friezen dementie. In 2040 zal het naar verwachting om 22.000 Friese ouderen gaan. Een verdubbeling in de komende vijfentwintig jaar. Dit komt door een toename van het aantal (oudere) ouderen in Fryslân. Bijna 96% van de mensen met dementie is 65 jaar of ouder. Van hen is ruim 40% ouder dan 90 jaar.

Dementie het vaakst in Heerenveen

Van alle Friese 65-plussers heeft 9% dementie. De gemeente Heerenveen heeft in Fryslân met 10% het hoogste aandeel senioren met dementie. Ook de gemeenten Leeuwarden, Dantumadiel en Weststellingwerf tellen een hoog aandeel 65-plussers met dementie. De aanwezigheid van verpleeghuizen of zorginstellingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Veel mensen met dementie wonen thuis

Twee derde van alle mensen met dementie woont thuis. Dit aantal loopt verder op vanwege de vergrijzing en de veranderingen in het zorgstelsel: meer zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen met hulp en ondersteuning van hun eigen sociale netwerk. Zorgen voor iemand met dementie is de zwaarste vorm van mantelzorg, vooral zorg aan de inwonende partner. Ruim de helft van deze mantelzorgers geeft aan zwaar belast te zijn. Overbelasting van mantelzorgers leidt dikwijls tot opname van de dementerende in een verpleeghuis.

Toename dementie niet alleen een zorgvraagstuk

De snel groeiende groep senioren met dementie zal door de veranderingen in het zorgstelsel langer thuis blijven wonen.

Het is een grote uitdaging om deze mensen en hun mantelzorgers goed te ondersteunen. Het gaat hierbij niet alleen om zorg en mantelzorg, maar ook om wonen, technologie en veiligheid. Kortom, de toename van dementie is een breed maatschappelijk vraagstuk met verschillende aspecten, waarbij verschillende partijen gezamenlijk oplossingen dienen te verkennen.

Bron: Alzheimer Nederland/TNO, 2016 en Fries Sociaal Planbureau

Zorg op Ameland

Durk Kooistra, bestuursadviseur bij KwadrantGroep, buigt zich samen met gemeente en Klaas Kuilman van Thuiszorg Het Friese Land over de ouderenzorg op Ameland. Op 1 januari 2017 ligt er een plan. "Het accent komt in de zorg komt steeds meer te liggen bij thuishulp en de inzet van familie en mantelzorgers," zegt Kooistra in Nieuwsbrief 2 Zorg op Ameland. De gemeente geeft die nieuwsbrief uit. "Mensen met een zware vorm van dementie moeten terecht kunnen in een voorziening waar ze professioneel worden begeleid. Een 'verpleeghuis' (…). Is De Stelp daarvoor geschikt te maken? Als wij vastgesteld hebben wat wij gezamenlijk willen en kunnen, zullen wij bezien of dat in De Stelp kan."

⇒ afgelopen week was de collecteweek voor de Alzheimer Nederland – Doneren kan ook via de website van Alzheimer Nederland 

⇒ lees hier meer over Dementie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *