Toekomst Friese logiesaccommodaties 

HOLLUM – In 2019 is onderzoek gedaan naar de toekomst van Friese logiesaccommodaties. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend. In totaal werkten bijna 600 bedrijven mee. Door de coronacrisis komen de resultaten in een ander daglicht te staan. De Friese recreatie- en toerismesector en de provincie werken inmiddels aan plannen en programma’s voor de korte en langere termijn voor de hele sector. 

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) is initiatiefnemer van het onderzoek. Doel was om een beeld te krijgen van de vitaliteit en ontwikkelkansen van Friese logiesaccommodaties. Door de coronacrisis is een andere realiteit ontstaan. Herman Schreuder, voorzitter van de stuurgroep Vitale Logiesaccommodaties, geeft aan dat logiesondernemers zich nu vooral concentreren op het aanpassen van hun bedrijf en op korte termijn acties. “De onzekerheid onder Friese logiesondernemers is groot. De economische impact van de coronacrisis op logiesbedrijven is enorm”. Alle bedrijven die aan het onderzoek hebben meegedaan ontvangen binnenkort de informatie over hun eigen vitaliteitspositie, zoals die was ten tijde van het onderzoek. 

Acties op korte en langere termijn 

Voor de vrijetijdssector als geheel staan nu meerdere acties op stapel, zowel voor de korte als voor de langere termijn. Voor de korte termijn geldt dat bedrijven met hun eigen vitaliteitsscan aan de slag kunnen. Daarnaast werkt een Friese Taskforce als reactie op de coronacrisis aan een actieplan voor de hele sector. De provincie legt bovendien de laatste hand aan het uitvoeringsplan dat hoort bij het beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 2028. Dat is vorige maand vastgesteld door Provinciale Staten. De logiesaccommodaties vormen daarin een van de zeven speerpunten. 

Onderzoek 

In het najaar van 2019 ontvingen Friese logiesbedrijven voor het onderzoek een online vragenlijst en werden bedrijven bezocht. ZKA leisure consultants voerde het onderzoek uit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie zijn de financiers. Het onderzoeksrapport staat op: www.fryslan.frl/gastvrij. 

Toerisme Alliantie Friesland 

De TAF is een denktank die bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten om het ondernemend vermogen van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche te vergroten. Kijk op www.taf.frl. 

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *