Toch politiek rond De Stelp

HOLLUM – Nog voordat de werkgroep ouderenzorg bij elkaar heeft kunnen komen om zich over de ouderenzorg op Ameland te buigen, stuurt het college van burgemeester en wethouders een persbericht rond waarin wordt gerept over drie locaties op Ameland om de zorg aan ouderen aan te bieden. Abusievelijk rept de Leeuwarder Courant van woensdag 26 november dat dit een besluit is van de raad, want dat is niet de kwestie. Het plan om ouderenzorg op Ameland op drie locaties te organiseren komt uit de koker van Ameland’82 en werd door de gemeente daags na de raadsvergadering als persbericht naar de media gestuurd. In de raadsvergadering van maandag was daar niet over gesproken. A’82 had het in de extra raadsvergadering van 10 november te berde gebracht, in de vergadering waarin werd afgesproken de politiek bij dit onderwerp even buiten beschouwing te laten.

In het persbericht staat letterlijk: “Daarnaast wordt er onder meer aan gedacht om op twee of drie geconcentreerde locaties op het eiland zorg te bieden aan ouderen aan wie thuis geen passende zorg meer kan worden gegeven.”

Saillant is dat er afgelopen jaren diverse keren door raadsleden vragen zijn gesteld over de toestand bij Pasana en de gevolgen voor De Stelp. Op 4 januari 2010 ontzenuwt wethouder Nico Oud het gerucht dat De Stelp ergens anders dan in Hollum herbouwd gaat worden. “Het nieuwe zorgcentrum komt op dezelfde plek of elders in Hollum,” meldde Oud destijds en sindsdien is hij daar nooit op teruggekomen. Tot deze week.

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *