Time2ACT in Leeuwarden

LEEUWARDEN – Burgemeester Albert de Hoop was een van de sprekers op het evenement Time2ACT, dat maandagmiddag 20 april werd gehouden in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Hij sprak ondermeer over de Amelander manier van milieujutten.

Het was een gedenkwaardige middag, zegt gemeente Leeuwarden. Niet alleen vanwege de stroomstoring die – alsof de duvel er mee speelde – pal voor het begin van het evenement een deel van de Leeuwarder binnenstad, waaronder de schouwburg platlegde, maar ook door de keur van bijzondere sprekers. Centraal stond het thema van de ‘plastic Soep’, de vervuiling van de wereldzeeën met plastic afval. Maar er was méér. In een sfeer van ‘de schouders eronder’ en ‘tijd voor actie’ werden ervaringen uitgewisseld, innovaties getoond en concrete uitvindingen gedemonstreerd, die de komende decennia een verschil kunnen maken. Deelnemers reageerden enthousiast: ‘Ik loop al jaren mee in de milieubeweging en het valt mij op dat dan de neiging bestaat om problemen heel erg groot te maken. Hier worden vooral oplossingen heel groot gemaakt.’

Fryslân (en Leeuwarden in het bijzonder) wordt steeds meer als voorloper beschouwd op het gebied van duurzaamheid. Het was dan ook geen toeval dat vooraanstaande gasten uit binnen- en buitenland elkaar dit keer in Leeuwarden troffen. Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Fryslân, is de nuchterheid zelve, maar was er zichtbaar trots op: “Natuurlijk, ook andere regio’s hebben ambitie om zich op dit gebied te profileren. Dat is alleen maar een goede zaak. Ik vind het echter vooral belangrijk dat we als Fryslân een inspirerende voortrekkersrol vervullen. Per slot werken we aan een beter milieu, voor onszelf en voor onze kinderen.”

Dat er iets gedaan moet worden is duidelijk. Neem de vervuiling van de zee. Volgens Jesse Goosens, die in Leeuwarden haar boek ‘Plastic Soep’ presenteerde, is in de Stille Oceaan door tal van stromingen een soort van verzamelplek van plastic afval ontstaan met een oppervlakte van twee keer de Verenigde Staten. Kapitein Charles Moore, ook aanwezig in Leeuwarden, ontdekte het verschijnsel tijdens een zeilwedstrijd in 1997. In de tien jaar daarop onderzocht hij met een team van experts alle kanten van het probleem en becijferde dat in een kwart van de Stille Oceaan – een gebied van 8,6 miljoen vierkante kilometer – maar liefst 44 miljoen kilo plastic afval drijft: 5,114 kilo per vierkante kilometer. En dat is alleen nog maar het drijvende afval. Omdat het om ontelbare kleine stukjes afval gaat worden ze door vissen, vogels en andere dieren als voedsel gezien, wat op termijn dodelijke gevolgen voor ze heeft.

Oplossingen werden ook aangedragen: Charles Moore zocht het vooral in ‘less is more’; kortom, streven naar een fundamentele gedragsverandering bij mensen die zijn opgegroeid in een consumptiemaatschappij. En spreker Michael Braungart, auteur van het beroemde boek Cradle to Cradle, schetste dat de consument zélf het voortouw kan nemen bij het oplossen van het probleem. ‘Gebruik papieren tassen en stuur alle plastic verpakking die je tegenkomt en niet nodig hebt gewoon terug naar de maker”, aldus de schrijver.

Heel praktisch was ook Albert de Hoop, burgemeester van Ameland. Hij noemde een praktische oplossing voor het zwerfvuil op de Amelandse stranden. “Wij hadden op een gegeven een moment een verbod om met auto’s de stranden op te gaan. Dat is natuurlijk vervelend voor de jutters. Toen hebben we afspraken gemaakt: OK, jullie mogen met de auto het strand op, maar dan krijg je een aanhanger van de gemeente mee. En alle rotzooi die je tegenkomt neem je vervolgens óók mee.”

Een nog groter probleem vormen de 10.000 containers die naar schatting jaarlijks wereldwijd van schepen overboord donderen. “Het zijn vaak de containers met de gevaarlijkste lading, want die moeten juist aan dek staan”, aldus De Hoop. Als voorzitter van KIMO, een internationale alliantie van kustgemeenten, kaartte hij dit probleem aan bij nationale en internationale overheden. De oplossingen die hij namens het KIMO aandroeg: strengere procedures voor het borgen van lading aan dek, containers voorzien van zendertjes, zodat ze in zee gelokaliseerd kunnen worden en het verhalen van de bergingskosten op de reder.

Ook in meer algemene zin werd gesproken over manieren om een duurzame wereld te bevorderen.
Zo wist Cees Buisman, directeur van het vermaarde Leeuwarder kennisinstituut voor watertechnologie Wetsus te melden dat de revolutionaire techniek om vanuit de verschillen tussen zoet- en zoutwater (blue energy) snel vordert en. Het project heeft inmiddels de tekentafel verlaten en wordt momenteel concreet uitgeprobeerd vanuit een proefopstelling bij Harlingen.

En Gerard Schouten van het Leeuwarder bedrijf ‘Dutch Rainmaker ’ vertelde over de opmerkelijke techniek waarmee windmolens vocht uit lucht weten te halen en zo door middel van een ingenieuze condensatietechniek zuiver water weten te produceren. Het bedrijf heeft momenteel een testmolen draaien in Harlingen welke 500 liter water per dag kan maken. Dutch Rainmaker werkt echter aan een installatie die 7000 liter per dag kan produceren. Het zou, met name in snikhete landen, een revolutie kunnen betekenen.

Zo passeerden nog meer praktische oplossingen voor tal van problemen de revue en juist dat praktische gaf de middag het elan waar de organisatoren zo op hadden gehoopt. Om de woorden van Wetsus-directeur Huisman te spreken: “Ik loop al jaren mee in de milieubeweging en het valt mij op dat dan de neiging bestaat om problemen heel erg groot te maken. Hier worden vooral oplossingen heel groot gemaakt.”

Een verslag van het evenement ‘Time2ACT’ wordt uitgezonden op National Geographic, woensdag 22 april, om 21.00 uur.
Bron: Gemeente Leeuwarden

>>>lees ook de column Eigen tas eerst

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *