Tijdsdruk op de Nieuwe Stelp

HOLLUM – De bewoners van zorgcentrum De Stelp in Hollum hebben onlangs een brief gekregen van het college van burgemeester en wethouders, ondertekend door burgemeester Gerard van Klaveren en secretaris-directeur Febo Perdok.

De brief geeft een inkijkje in de voortgang van de nieuwbouw. B&W willen de bewoners graag laten weten hoe het ervoor staat met de plannen voor De Stelp. In de brief wordt van de Nieuwe Stelp gerept, als werktitel voor het nieuwe ouderenzorgcentrum dat er moet komen.

Het huidige proces begon, zegt Van Klaveren, toen de gemeenteraad in mei 2018 het college opdracht gaf om de plannen voor de Nieuwe Stelp uit te werken voor de locatie bij de sportvelden in Hollum.

Er komt eerst een gebiedsvisie, waar momenteel aan gewerkt wordt. Die gebiedsvisie bepaalt hoe het gebied waar de Nieuwe Stelp staat geprojecteerd zo optimaal ingericht kan worden. Alle partijen die belangen hebben zijn daarbij betrokken: Amelandia, zorgmedewerkers, cliëntenraad, sociaal cultureel werk en dorpsbelang. De gemeente praat als opdrachtgever mee.

Het college wil de raad in september 2019 een gebiedsvisie voorleggen die op maximaal draagvlak kan rekenen van de diverse groepen gebruikers en betrokkenen. Daarna gaat het project de ontwerpfase in.

Intussen, schrijft Van Klaveren in de brief, zet de zorgaanbieder KwadrantGroep het woon-zorgconcept op papier, in overleg met de cliëntenraad en medewerkers van De Stelp en toetst de Veiligheidsregio de actuele brandveiligheidssituatie van het huidige gebouw.

Op de website van gemeente Ameland onder de link www.ameland.nl/denieuwestelp staat informatie, schrijft de brief. Op die website staat een tijdbalk die stopt bij oktober 2018. Daaronder staan een aantal bolletjes met onder meer de verwarrende opmerking dat in het eerste kwartaal van 2019 de gebiedsvisie aan de gemeenteraad wordt aangeboden, terwijl in de brief wordt gesproken over september 2019. Ook schrijft de website dat in het eerste kwartaal een architect wordt gekozen terwijl de ontwerpfase pas ingegaan wordt als de gebiedsvisie akkoord is, in de herfst van 2019.

Het college streeft er volgens dat overzicht op de website naar dat de raad zich in de loop van 2020 kan buigen over offertes van aannemers en dat, als alles mee zit, de nieuwbouw eind 2021 klaar kan zijn.

De gemeente doet er alles aan om vertragingen te voorkomen, schrijft de gemeente, want er is tijdsdruk. “Zolang de nieuwbouw niet klaar is, is de ouderenzorg aangewezen op een gebouw dat sterk verouderd is en alleen met aanvullende maatregelen aan de geldende veiligheidseisen voldoet.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *