Tijdelijke portefeuilleverdeling college van Ameland

BALLUM – Maandag 24 april is in de openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Ballum de tijdelijke urenuitbreiding van Linda van der Deen aan de orde geweest. De meerderheid van de raad ging daar mee akkoord. Deze tijdelijke situatie is van kracht totdat de raad een besluit genomen heeft over de permanente invulling.

Wethouder Linda van der Deen en wethouder Nico Oud hebben de taken op onderstaande wijze verdeeld. Beiden zullen voor 0,9 fte werkzaam zijn. 

Wethouder Nico Oud

 • 1e loco-burgemeester
 • VROM en Duurzaamheid Waddeneilanden
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Omgevingsvergunningen
 • Volkshuisvesting en Woningbedrijf
 • Dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg
 • Milieubeleid
 • Afvalstoffen en reiniging
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 • Natuurbeleid en beheerplan Natura 2000
 • Beheeroverleggroep
 • Ruimtelijke plannen en structuurvisies (bestemmingsplannen)
 • Waterschapszaken en waterbeheer
 • Kustbescherming
 • Sreekagenda

Wethouder Linda van der Deen

 • 2e locoburgemeester
 • Ouderen- en jeugdbeleid
 • Welzijn, sociale voorzieningen, volksgezondheid
 • Economische zaken en toerisme Waddeneilanden
 • Kwaliteitsborging gemeentelijke processen
 • Juridische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Horeca en verblijfstoerisme
 • Detailhandel
 • Sport en cultuur
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *