Thuiszorg, Kwadrant en Gemeente Ameland trekken samen op

BALLUM – Thuiszorg Het Friese Land, KwadrantGroep en gemeente Ameland sluiten een intentieverklaring waarin ze verklaren tot samenwerking. Dat zei wethouder Linda van der Deen tijdens de raadsvergadering van maandagavond. De partijen gaan "zich verbinden om tot oplossingen te komen" en ze gaan "proberen deze te realiseren." De intentieverklaring wordt momenteel opgesteld en zodra deze getekend is krijgt de gemeenteraad van Ameland hem te zien.

Zonder concurrentie

Thuiszorg Het Friese Land en KwadrantGroep hebben aangegeven om op het eiland zonder concurrentie te willen samenwerken. Deze samenwerking is inmiddels juridisch getoetst en de juristen zien mogelijkheden om dit te realiseren.

De drie partijen hebben overeenstemming bereikt om te onderzoeken om samen met De Friesland Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor (die de Wet langdurige zorg regelt) en het ministerie van BZK en VWS een toekomstbestendig project geïntegreerde zorg zo veel mogelijk zonder schotten uit te voeren. Ze zouden graag een experimenteerstatus met populatiebekostiging zien. Andere partijen kunnen erbij worden betrokken of aansluiten. De wethouder denkt dan aan huisartsen, het gemeentelijk woningbedrijf en fysiotherapeuten.

Regie bij gemeente

Het is de gemeente die de regie voert over het proces en de wethouder wil er een projectleider voor aanstellen. Van der Deen belooft de raadsleden regelmatig te informeren over de stand van zaken en voortgang. Rond 1 januari 2017 moet de projectgroep met een concreet plan komen en kan er met de uitvoering worden begonnen. Dat is de bedoeling, meldt de wethouder.

De Stelp

Het project moet ook duidelijkheid geven over de invulling en opzet van De Stelp. Van der Deen: "Dat betekent dat ik op dit moment niet met schetsen klaar sta vanwege gewijzigde inzichten." Op 13 juni beloofde ze drie varianten 'De Stelp nieuwe stijl' met bijbehorende impressietekeningen voor te leggen aan de raad. De drie varianten zijn/ waren volledige nieuwbouw, een gerenoveerd gebouw of een tussenvorm. Het gemeentelijke plan verraste destijds Kwadrant, maar intussen lijken gemeente en de zorgaanbieder weer op hetzelfde spoor te zitten.

Zorgcoöperatie Ameland

De Zorgcoöperatie Ameland (ZcA) komt tot zover in het verhaal van de wethouder niet voor. Vorige week nog zei de voorzitter van ZcA, Jacob de Groot, dat de plannen ‘De Stelp nieuwe stijl’ erg overeenkwamen met de plannen van de ZcA. Maandagavond slikte wethouder Van der Deen het begrip ‘De Stelp nieuwe stijl’ weer in, waardoor de toekomst van het gebouw weer op losse schroeven staat.

Intentieverklaring en stem

De ZcA heeft ook een intentieverklaring tot samenwerking met Kwadrant en sinds vorige week is de coöperatie leden aan het werven om een stem in het kapittel te verwerven. Vele tientallen hebben zich al ingeschreven.

⇒ lees hier over het inschrijven tot lid van de ZcA

⇒ lees hier over ZcA en de plannen

⇒ klik Dossier Zorg aan om nog veel meer over Zorg op Ameland te lezen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *