Texel moet kiezen: wadden of wal?

HOLLUM – Binnenlands Bestuur schrijft over de samenwerkende Waddeneilanden:

“Gemeente Texel staat voor de keuze: samen met de vijf Friese Waddeneilanden meewerken aan gemeentelijke samenwerking, of aanhaken bij de herindelingsplannen in de kop van Noord-Holland?
Opgaan in een grote gemeente
Komende weken besluit Texel of het blijft meepraten over een plan van aanpak om de samenwerking tussen de Waddeneilanden te concretiseren. Tegelijkertijd snuffelt de gemeente mee met de negen gemeenten op het Noord-Hollandse vasteland. Die verkennen momenteel de mogelijkheden om op te gaan in een, twee, of drie grote gemeenten.
Samenwerking onontkoombaar
Het liefst wil Texel bestuurlijk een zelfstandige gemeente blijven. Maar ook het grootste eiland van de Wadden voelt aan dat het met 12.000 inwoners nog onder de rijksnorm zit van ‘kleine gemeente’ en dat samenwerking, in welke vorm dan ook, onontkoombaar is. Ook in het belang van de dienstverlening aan eigen burgers.

Blik was gericht op eilanden
Al vanaf midden jaren tachtig is daarvoor de blik gericht op de andere Waddeneilanden. Aanvankelijk alleen als het over de Waddenzee, natuur en milieu ging, legt Jim LeRoux namens gemeente Texel uit. Sinds enkele jaren proberen de eilanden, inmiddels samen in een Gemeenschappelijke Regeling, om de samenwerking te verbreden tot de bedrijfsvoering van de gemeenten. Denk aan personeelszaken, digitale dienstverlening en sociale dienst, licht LeRoux toe.

Samenwerking ligt stil
Maar nadat de Texelse gemeenteraad afgelopen voorjaar met het nodige politiek gekrakeel liet weten dat het plan van aanpak niet lijkt te worden wat Texel ervan verwacht, ligt de samenwerking met de Friese eilanden stil. Ondertussen heeft Texel de blik gericht op het vasteland. Vorige week schoof de gemeente aan bij ‘oriënterend’ overleg over de kop van Noord-Holland. Afdelingshoofd Ruimte van Texel, Mimi Eelman liet daar weten dat Texel een zelfstandige gemeente wil blijven, maar met de Noordkopgemeenten wil samenwerken in het uitvoeren van gemeentelijke taken, zo vertelde ze na afloop de Texelse Courant.

Drie opties
Komende week praat de politiek over de keuzes die de Friese eilanden inmiddels hebben voorgelegd aan Texel: meedoen aan de samenwerking op diverse gebieden van bedrijfsvoering, eruit stappen, of een tussenweg. Dat laatste is een convenant met de Friese eilanden afsluiten waarin wordt afgesproken dat Texel alleen bij Waddenzeezaken wordt betrokken. Vervolgens, zegt LeRoux, buigt op 11 december de Eilandenraad zich over de vraag: ‘Wat doet Texel?’ ”

Lees ook: VAST boven TVTAS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *