Terschellinger oesterfabriek, gasloos Vlieland en Waddenkeramiek krijgen steun van Waddenfonds

Drie grootschalige projecten in Friesland die het toerisme en de economie stimuleren krijgen subsidies van het Waddenfonds. Het gaat om de aanleg van een innovatief warmtenet op Vlieland, het opzetten van een circulaire productieketen van keramiek met slib uit het Wad en de herinrichting van het oude Loodskantoor op Terschelling voor de oesterbeleving.

Met de realisering van deze drie projecten is een totale investering van ruim € 6,3 miljoen gemoeid. Het Waddenfonds draagt hieraan ruim 1,8 miljoen bij.

Het geld is afkomstig uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW’ 23). Voor deze regeling kunnen projecten drie maanden langer worden ingediend. De nieuwe sluitingsdatum is 1 maart 2024.

Vlieland wil in 2030 als eiland voor een groot deel gasloos zijn. Daarvoor wordt in fasen een innovatief warmtenet aangelegd. Er wordt gestart met de pilot Bedrijventerrein Vlieland Gasloos, waarbij het gasverbruik van de jachthaven en het bedrijventerrein tot nul wordt gereduceerd.

Zonnestroom en aquathermie gaan dienen als alternatieve warmtebronnen. Het project draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied en een transitie naar een duurzaam energieverbruik. De kosten van het meerjarige project bedragen € 3.991.899, -. Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 875.465, -.

Project Sea Silt Ceramics wil slib uit het Waddengebied gebruiken als grondstof voor nieuwe keramische producten. Het project Sea Silt Ceramics omvat het ontzilten van het slib en de opzet van een circulaire proefproductielijn waarin het slib wordt gebruikt voor de vervaardiging van gecertificeerd (bouw-)keramiek. Doel is om een grootschalig procedé te ontwikkelen voor de verwerking van slib, dat afkomstig is uit de Eems-Dollard.

Uit de ecologisch aangetaste Eems-Dollard wordt op grote schaal slib verwijderd om de waterkwaliteit – tegengaan van vertroebeling – flink te verbeteren. In project Sea Silt Ceramics werkt het consortium Humade, Koninklijke Tichelaar, Groningen Seaports en Deltares nu gezamenlijk aan het ontwikkelen van een schaalbare en stabiele nieuwe circulaire keten. De kosten voor Sea Silt Ceramics bedragen € 1.558.724, waarvan het Waddenfonds € 722.349, – voor zijn rekening neemt.

Het oude Loodskantoor op West-Terschelling wordt gerenoveerd en heringericht voor het ontvangen van toeristen die meer willen weten en beleven over waddenoesters, het oesterrapen en het loodswezen. Het gebouw krijgt een proeflokaal en een bereidings- en verwerkingsruimte. Ook zullen er demonstraties en proeverijen plaatsvinden en worden arrangementen en natuurexcursies op het Wad aangeboden. In het project wordt samengewerkt met onderwijs, het Loodswezen en de Waddenvereniging. Het investeringsbedrag van het project Van Loodskantoor naar Oesterparel is € 761.907, -. De subsidie van het Waddenfonds bedraagt € 275.700, -.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 505

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *