t Koaikers Huus mag gaan schenken en dineren

Gasterie ’t Koaikers Huus aan de Kooiplaats bij Buren wil al jaren aan de alcohol en uitgroeien tot restaurant en mag dat eindelijk gaan doen. Tot op heden wordt er koffie, thee en limonade geschonken, passend bij het bestemmingsplan “Buitengebied 1997”.

Volwaardige horecagelegenheid

Het perceel is bestemd voor woondoeleinden met als nadere aanduiding “Horeca in de vorm van een thee- en koffiehuis toegestaan”. Dat houdt in dat er geen alcohol mag worden geschonken en dat er geen restaurant in het pand gevestigd mag worden. De eigenaar wil al lange tijd een volwaardige horeca gelegenheid van de gasterie maken. Daartoe werd menig procedure tot aan de rechter toe doorlopen. Hij kreeg geen medewerking van de gemeente en de rechter stelde Ameland in het gelijk. Maar eindelijk is de raad om en is de weg via een vrijstellingsprocedure vrijgemaakt om van het koffiehuis een restaurant annex lunchroom te maken.

Eendenkooi

De gemeente blijft erbij dat nieuwe horecagelegenheden niet welkom zijn, maar dat voor bestaande bedrijven de mogelijkheid tot uitbreiding open gehouden moet worden. Bovendien is ’t Koaikers Huus een opsteker voor de eendenkooi, want naar het zich laat aanzien kan de eendekooi zonder Koaikers Huus niet open blijven.

De gemeente verwacht dat de uitbreiding van de horecafunctie geen verkeersaantrekkende werking met zich meebrengt. Dit doet het PvdA raadslid Tonny Overdiep de wenkbrauwen fronsen. Het is immers de bedoeling van de ondernemer om met uitbreiding van de horecafunctie meer klanten warm te maken voor een bezoek aan de Kooiplaats.

Hap snap beleid

Van alle raadsfracties is Algemeen Belang de enige die niet wil meewerken.  Jan Wijnberg: “Wij hebben er moeite mee. Volgens het Horecabeleidsplan kunnen we alleen nieuwe activiteiten toestaan als het iets toevoegt. Dat doet dit niet. We moeten nu dezelfde ambtenaar naar rechtbank sturen om te bepleiten wat we eerst hebben bestreden. Dit is Hap Snap beleid.”

De overige raadsfracties waren het niet met ABA eens.’t Koaikers Huus kan de Nobeltje koud zetten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *