Symposium Nederland verbrakt

LEEUWARDEN – De Waddenacademie organiseert samen met De Nieuwe Afsluitdijk, Programma naar een Rijke Waddenzee en het Waddenfonds het symposium Nederland verbrakt op 3 december aanstaande in Leeuwarden.

De Nederlandse delta behoort tot de best beschermde delta’s van de wereld. Tot voor kort waanden we ons volstrekt veilig achter onze dijken, sluizen en dammen. In de loop der jaren is echter ook duidelijk geworden dat we een prijs hebben moeten betalen voor deze veiligheid in de vorm van het degraderen of verdwijnen van karakteristieke ecosystemen. Geleidelijke zoet-zout overgangen zoals kenmerkend voor bijvoorbeeld estuaria zijn nagenoeg verdwenen. Tegelijkertijd vragen bodemdaling en klimaatverandering om een hernieuwde kijk op onze kustgebieden en (voormalige) estuaria.

Zeespiegelstijging, zoutwaterkwel en extreme neerslag zetten de huidige activiteiten als landbouw, de inrichting voor waterbeheer en -veiligheid en zelfs de volksgezondheid steeds verder onder druk. Door deze ontwikkelingen moet de kaart van ons kustgebied en de estuariene overgangen opnieuw worden ingevuld. Deze uitdaging biedt ook volop nieuwe kansen voor het creëren van zoet-zout gradiënten en het herstel van brakke natuur, zo mogelijk in combinatie met het ontwikkelen van integrale oplossingen voor kustbescherming en nieuwe economische activiteiten zoals innovatieve aquacultuur.

Tijdens het ochtendprogramma wordt door wetenschappelijke experts inzicht gegeven in de natuurlijke en maatschappelijke gevolgen van genoemde ontwikkelingen. En kijken we aan de hand van randvoorwaarden vooruit naar een mogelijke nieuwe inrichting en gebruik van ons verbrakkende kustgebied.

In de middag worden vier concrete Nederlandse casussen kort toegelicht om de zee weer (deels) binnendijks toe te laten en discussiëren we in kleinere groepen over de lokale mogelijkheden en beperkingen voor mens en natuur. Het symposium wordt afgesloten met het uitreiken van de Waddenacademieprijs voor het beste wadden gerelateerde proefschrift in de afgelopen twee jaar. 

Er is plek voor 150 deelnemers, inschrijven gaat op volgorde van binnenkomst en kan tot 22 november.

23e Symposium Waddenacademie

3 december 2019

NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *