Subsidie voor zonnepark Ameland

BALLUM – Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend tot een maximum van € 7.740.000,00 aan het project Zonnepark Ameland. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke stappen genomen richting realisatie van het zonnepark. De vergunning voor het park is onherroepelijk en de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners is ondertekend. De gemeente Ameland verwacht medio 2015 te kunnen starten met de aanleg van het park.

SDE+ subsidie

De subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie is een exploitatiesubsidie en vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie. Er wordt subsidie uitgekeerd voor de opgewekte energie in de vorm van een vergoeding per geproduceerde MWh. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energieprijs. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar vrijgegeven.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor het ontwikkelen van het zonnepark is verleend. Ten tijde van de beroepstermijn is geen beroep ingediend. Daarmee is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Het zonnepark zal worden aangelegd aan de westkant van het vliegveld in Ballum en beslaat ongeveer 12 hectare. Ameland zal 20% van haar totaal jaarlijkse stroomverbruik zelf opwekken met het zonnepark met een opgesteld vermogen van 6 Megawatt. Dit zou het grootste zonnepark van Nederland zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Ameland ontwikkelt het zonnepark samen met de Amelander Energie Coöperatie en Eneco Solar Bio & Hydro. Op 14 november 2014 hebben de drie partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Om tot een succesvol resultaat te komen brengen de drie partijen ieder hun specifieke kennis en kunde in. De aanleg van het park wordt verder gefinancierd door de subsidie uit het Waddenfonds en de provincie Fryslân.

Zonnepark Ameland

Ameland heeft als doelstelling in het jaar 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. De aanleg van een zonnepark zal een substantiële bijdrage leveren aan die doelstelling. De energie die wordt opgewekt, wordt lokaal gebruikt en afgenomen. Amelander bedrijven en inwoners kunnen participeren in het park.

 lees hier over Duurzaam Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *