Subsidie voor Waddenpost

HOLLUM – Waddenpost is blij, want het heeft subsidie toegezegd gekregen van de provincie. Het platform voor het gehele waddengebied, dat het hoofdkantoor in Hollum op Ameland heeft staan, kan met de financiële armslag een extra grote volgende stap zetten.

Provincie Fryslân waardeert het project Waddenpost dermate dat het er subsidie aan heeft verstrekt voor verdere uitbouw van het project. De toezegging viel net voor de Pinksterdagen in de brievenbus. Binnen het Subsidiekader provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied Fryslân 2007-2013, onderdeel Subside stimuleren en verbreden plattelandseconomie krijgt het Project Waddenpost, laat eens wad van je horen een substantiële bijdrage. Waddenpost is hiermee een Plattelânsprojekt Waddeneilanden geworden.

Eilanders (Nederlandse, Duitse en Deense) en eilandgenieters (van Nederlandse Waddeneilanden, Duitse en Deense en van de Waddenzee en het waddenkustgebied) kunnen bijdragen aan Waddenpost door Waddenposter te worden en te vertellen over hun belevenissen en plannen.

lees hier over Waddenpost, Plattelânsprojekt en Streekagenda

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *