Subsidie voor het toekomstbestendig maken van het boerenbedrijf

Agrarisch ondernemers in de provincie Fryslân die hun bedrijf toekomstbestendiger willen maken, kunnen daarvoor van 22 januari tot en met 12 februari 2024 subsidie aanvragen.

“De komende jaren is er geld beschikbaar waarmee de landbouwsector nieuwe stappen kan zetten richting de toekomst. We stellen nu één van de eerste subsidieregelingen open op basis van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ik ben blij dat dat we hiermee boeren verder kunnen helpen in het ontwikkelen van hun bedrijf,” aldus landbouwgedeputeerde Femke Wiersma.

Deze subsidie is bedoeld om de aanschaf van installaties en machines waarmee boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen, te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door met specifieke investeringen een bijdrage te leveren aan milieu- en klimaatdoelen en door efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit. Gedacht kan worden aan machines voor mechanische onkruidbestrijding, waterbesparende precisieberegening of de verwerking van compost. Er kan ook worden gekozen voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn. Bijvoorbeeld door voor meer leefruimte voor de dieren te zorgen of voorzieningen voor weidegang.

De subsidie, die individueel of samen met andere agrariërs kan worden aangevraagd, bestaat uit 40% van de kosten van de investering tot een bedrag van €125.000,-. Jonge agrariërs (onder de 40 jaar) krijgen maximaal 55% vergoed.

Aanvragen via het SNN

Aanvragen van deze subsidie kan vanaf 22 januari 2024 via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hier is ook meer informatie over de subsidie te vinden. Op de website van de provincie is de regeling en een voorlopige planning voor de subsidies in 2024 te vinden. Zo komt er eind 2024 opnieuw een subsidieregeling voor investeringen op het boerenbedrijf.

Bron: Provincie Fryslân

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 500

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *