Subsidie voor beheer weidevogels

Leeuwarder CourantLEEUWARDEN – Er is € 60.000,- subsidie beschikbaar voor het beheer van weidevogels in Fryslân. Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor de extra bescherming van nesten en jonge vogels op gras- en maïsland. Dit kan tot en met 17 mei 2012. Tot en met 8 juni 2012 kunnen agrariërs vervolgaanvragen indienen. De provincie stelt dit geld beschikbaar onder de noemer ‘Vliegende euro's‘. Het is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur, kievit, scholekster en akkervogels.

Grasland

Voor grasland moeten er minimaal 5 gruttonesten per deelnemend bedrijf of een aantal bedrijven samen zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan komen ook nesten van de tureluur en akkervogels in aanmerking. Akkervogels zijn de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs.

De vergoeding voor nesten op grasland is € 60,- per nest.Maïsland


Voor maïsland moeten minimaal 2 gruttonesten en 20 nesten van de grutto, tureluur, kievit en scholekster samen aanwezig zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan kunnen één of meer nesten van de grutto, tureluur, kievit en scholekster tot maximaal 50 ook meedoen. De vergoeding voor nesten op maïsland is € 40,- per nest.

Kijk op http://www.sanl-fryslan.nl/ voor meer informatie.

Bron: Provincie Fryslân

>>> lees hier meer over vogels op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *