Streven naar verduurzaming en maatwerk openbaar vervoer

LEEUWARDEN – Dit voorjaar start de aanbesteding van het openbaar busvervoer op het vasteland van Fryslân en de eilanden. De provincie verstrekt de vergunning aan een vervoerder voor de periode van 2022 tot 2032. De provincie heeft het voorlopige programma van eisen opgesteld. Hierin staan de minimale eisen waar de inschrijvers aan moeten voldoen. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 maart reageren. Voorjaar 2021 moet duidelijk zijn welk bedrijf het openbaar vervoer in Fryslân oppakt.

Het programma van eisen is de basis voor de aanbesteding. Een van de belangrijkste uitgangspunten is verduurzaming: Zero Emissie. Dit betekent dat de bussen geen CO2 meer mogen uitstoten. De provincie streeft ernaar om in 2025 70% van de bussen uitstootvrij te laten rijden en vanaf 2030 volledig vrij van CO2-uitstoot.

Creatieve oplossingen

Inschrijvers kunnen punten scoren door meer verduurzaming aan te bieden. Maar dit mag niet leiden tot afbreuk van de huidige dienstverlening, waarmee dit uitgangspunt aansluit bij de politieke ambities uit het bestuursakkoord van de provincie ‘Geluk op 1’.

Ook bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijke pijlers voor het toekomstige busvervoer. Het leveren van maatwerk in gebieden waar weinig mensen wonen is één van de uitdagingen. De provincie daagt vervoerders uit om hier met creatieve oplossingen te komen.

Reageren

Van 4 februari tot en met 17 maart kan iedereen die belangstelling heeft voor het openbaar vervoer reageren op het voorlopige programma van eisen. Dat kan via www.fryslan.frl/aanbestedingbus2022. Nadat alle reacties zijn beoordeeld en afgewogen, stelt de provincie het definitieve programma van eisen vast.

De provincie verwacht het bestek met eisen medio april op de markt te brengen. Elk bedrijf dat het openbaar vervoer zou willen verzorgen, moet op basis van dat bestek een offerte sturen naar de provincie. De provincie beoordeelt de offerte en beslist welke partij de komende tien jaar het vervoer mag gaan verzorgen. Naar verwachting is dit rond het voorjaar 2021 definitief duidelijk.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *