Streekagenda Ameland

LEEUWARDEN – Op woensdag 30 mei organiseerden gemeente Ameland en de provincie Fryslân een bijeenkomst over de Streekagenda in Hotel Hofker te Nes op Ameland. De avond werd bezocht door zo’n 35 belangstellenden en werd geleid door wethouder Will Bakema. Gebiedsgedeputeerde van de Waddeneilanden, Tineke Schokker, was ook aanwezig bij de avond.

Werken met streekagenda’s

De aanleiding voor deze bijeenkomst is de veranderende gebiedsgerichte aanpak in Fryslân: het werken met streekagenda’s. Sinds 2001 werkt de provincie Fryslân met de gebiedsgerichte aanpak van Plattelânsprojekten.

Uw bannner?

Het gebiedsplatform Waddeneilanden adviseert de provincie over de verdeling van subsidies en de leden van het platform helpen mee met het opzetten van initiatieven op de eilanden.  Met deze aanpak is al veel bereikt: er zijn circa 400 projecten op de eilanden uitgevoerd met een investering van ongeveer € 70 miljoen. Voorbeelden hiervan op Ameland zijn onder meer: de dorpsreconstructie van Hoorn en Nes, de versterking van het Amelander Product, het Gezondheidscentrum met Farmacierobot in Nes, verbetering strandovergang Buren, de podia en hekwerken voor de eilander organisaties en het wandelevenement tussen slik en zand. De provincie wil samen met de gemeenten de huidige aanpak versterken door te gaan werken met een Streekagenda Waddeneilanden. Dit moet leiden tot een gezamenlijk programma met concrete projecten voor de eilanden voor de jaren 2014 tot 2020.

Bijdrage bevolking

In dit proces is de bijdrage van de eilander bevolking en de maatschappelijke organisaties van belang. Tijdens de avond bespraken de gemeente en de provincie verschillende thema’s voor de streekagenda van de Waddeneilanden met organisaties, ondernemers en inwoners van Ameland.

Thema’s streekagenda

Onder het voorzitterschap van wethouder Bakema lichtten de provincie en gemeente de volgende thema’s toe: demografische ontwikkeling/leefbaarheid, natuur, landschap, landbouw en duurzaamheid, plattelandseconomie en toerisme en cultuur en cultuurhistorie.

Naar aanleiding van de presentaties warden al enkele suggesties gedaan vanuit de zaal. Zo maar even een greep:

  • Zorg voor een goed onderhouden fietspadennetwerk;
  • Kijk bij de aanpak niet alleen naar aanbodgerichte activiteiten maar richt je op de vraag bij de toeristen;
  • Houd de snelle en laagdrempelige aanpak van het huidige projectbureau Plattelandsprojecten in stand. Ook werd de vraag gesteld wie uiteindelijk bepaalt wat er in de gebiedsagenda komt. “Dat zijn uiteindelijk de gemeenteraden van de vier eilanden en Provinciale Staten”, aldus de heer Wegman van de provincie.

In een carrouselvorm konden de aanwezigen hun mening geven en ideeën inbrengen over deze thema’s. Deze vorm bleek een succes. Een uur lang liepen de aanwezigen van thema naar thema en spraken hierover met de aanwezige gemeente –of provincieambtenaren en de Amelander leden van het gebiedsplatform.

Per thema werden tientallen ideeën ingebracht. De meeste waren ideeën die aansloten bij de thema’s, maar de aanwezigen konden ook aangeven het niet eens te zijn met het voorgestelde thema en uitwerking. Die opgave ligt bij de organisatie.

Wethouder Bakema en gedeputeerde Schokker waren erg blij met de betrokkenheid van de aanwezigen. “De inwoners van Ameland laten zien dat er vanuit de streek zelf veel mogelijk is voor de ontwikkeling van het eiland op verschillende vlakken, zoals de leefbaarheid, recreatie en toerisme en natuur en landschap”, aldus gedeputeerde Schokker in haar slotwoord.

Vervolg

Alle inbreng uit de bijeenkomst is verzameld en wordt vastgelegd, samen met de inbreng uit de bijeenkomsten op de andere eilanden. Deze informatie gebruiken de gemeente en de provincie in de verdere uitwerking van de streekagenda voor de Waddeneilanden. De uitwerking wordt teruggekoppeld naar de eilanden en Gedeputeerde Schokker besloot met de toezegging dat als er behoefte aan is we graag nog een keer terugkomen om de uitkomsten te presenteren.

Verslagen van de bijeenkomsten op de eilanden staan op de website www.fryslan.nl/streekagenda. De komende maanden verschijnt hier informatie over het proces van de streekagenda’s in de verschillende gebieden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *