Strandingen bruinvissen en mosdiertjes op Waddeneilanden opvallendst in 2021

LEEUWARDEN – Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft vandaag in het Friese Nes het eerste exemplaar van ‘Wadden in Beeld 2021’ in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens het symposium “Wat zijn de waarden van de Waddenzee” van de Waddenacademie. Linda-Rose Santhagens, directeur bij Rijkswaterstaat, overhandigde het jaarlijkse overzicht namens alle partijen van de Basismonitoring Waddenzee.

In de inmiddels 7e editie van het jaarboekje Wadden in Beeld wordt een aantal opvallende trends en ontwikkelingen beschreven rondom de Waddenzee. Dit biedt beheerders de mogelijkheid een vinger aan de pols te houden.

Bruinvissen en mosdiertjes

De massale stranding van bruinvissen op de stranden van de Waddeneilanden, met pieken in augustus en september, sprak zeer tot de verbeelding. Er spoelden vorig jaar 190 bruinvissen aan in 10 dagen. Onderzoek wijst nu in de richting van een bacterie, al is daar verder nog weinig over bekend.

Ook het aanspoelen van miljarden harig mosdiertjes viel op. Ze vormden een kniehoog, stinkend tapijt op de stranden. Dit gebeurde de laatste 3 jaren op rij, terwijl het in de honderd jaar daarvoor slechts 1 keer eerder voorkwam: in 1965. Deskundigen zijn er nog niet over uit wat de oorzaak is en of klimaatverandering er iets mee te maken heeft.

Zwevende slibdeeltjes

De niet-levende natuur komt aan bod via de resultaten van een 30 jaar lange meetreeks van slibdeeltjes in de Waddenzee. Als er te veel zwevende slibdeeltjes in het water zitten is dit niet goed voor de onderwaternatuur. Uit de meetreeks blijkt dat de Waddenzee sinds 1990 niet aantoonbaar troebeler is geworden. Wel kunnen de concentraties slibdeeltjes die in het water zweven over meerdere jaren bezien sterk variëren.

Waarde van het Wad

Tenslotte aandacht voor een onderzoek naar de economische waarde van de Wadden. Voorop staat natuurlijk dat de natuur niet is gemaakt voor de mens en een unieke, intrinsieke waarde heeft. Het in waarde uitdrukken daarvan is lang niet altijd mogelijk en ook niet altijd wenselijk. Toch leveren de ecosystemen in het Waddengebied ook belangrijke baten op. Een goed inzicht hierin, kan helpen bij het maken van keuzes in het beleid en beheer. Een belangrijke waarde van kwelders bijvoorbeeld is dat zij CO2 vastleggen. Jaarlijks gaat het om bijna 6 ton per hectare. Voor de internationale Waddenzee, met 40.000 hectare aan kwelders, schatten onderzoekers de waarde hiervan op 9 tot 37 miljoen euro per jaar.

Basismonitoring Waddenzee

Wadden in beeld 2021 is een uitgave van het Kernteam Basismonitoring Wadden, waarin samenwerken: ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, provincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland, NAM en de Waddenacademie.

Het boekje is in een beperkte oplage gedrukt maar is onbeperkt te downloaden op https://www.waddenzee.nl/overheid/waddenzeebeheer/wadden-in-beeld

lees hier over Wadden in Beeld 2021 in Ameland Boeken blog

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *