Straatsma schrijft over Boerenstand op Oost-Ameland

BALLUM – 'De Boerenstanden op Oost-Ameland' is het nieuwe boek van Oense Straatsma. De schrijver kreeg het eerste exemplaar in handen tijdens de jubileumavond van cultuurhistorische stichting De Ouwe Pôlle. De Ouwe Pôlle bestaat 60 jaar. Oense Straatsma, die mede aan de basis stond van de Amelander Musea, heeft tijdens de jubileumavond afscheid genomen als bestuurslid van De Ouwe Pôlle.

Het boek 'De Boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw' is vooral een naslagwerk geworden. Basis ervan vormden de documenten die op de zolder van Tjet de Jong in Buren in dozen werden bewaard. Uit notulen over een reeks van jaren van de katholieke boerenbond ABTB blijkt hoezeer de kerk, of beter de openeenvolgende pastoors, hun stempel hebben gedrukt op verbetering van het boerenbedrijf in en rond Buren. Ze combineerden die ijver met voortdurende druk op parochianen om de kerk te zoeken en in het bijzonder de Heilige Communie te vieren.

In de eerste decennia van de vorige eeuw maakte Ameland economisch gezien een grote sprong voorwaarts. Rond de Grieën werd een dijk aangelegd, er kwam een weg over het eiland, in Hollum werd de stroomzuivelfabriek geopend en in Buren kwam de ontwikkeling van de Vaarwaters en de markverdeling op gang. Veel van de documenten die op die ontwikkelingen betrekking hebben, zijn in dit boek terug te vinden.

Straatsma vulde waar nodig de documentatie van Tjet de Jong aan en voorzag het van commentaar. Uit de documentatie blijkt dat er geregeld rechtsprocedures werden gevoerd over het landgebruik op oostelijk Ameland. In de documenten staan de namen van talloze Amelanders. Voor de huidige generaties Amelanders biedt het boek stof genoeg om familiegeschiedenissen aan te vullen.

Het boek 'De boerenstanden op Ameland' is voor 24,95 euro in de Amelander boekhandels te koop.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *