Storten 5 miljoen m3 zand in Amelander Zeegat gereed

LEEUWARDEN – Tussen maart 2018 en februari 2019 heeft Rijkswaterstaat bij wijze van pilot 5 miljoen m3 zand neergelegd op de zeebodem bij Ameland. Met deze pilot onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

Het evaluatierapport van de aanleg van deze pilot toont een aantal interessante bevindingen en leerpunten. De belangrijkste conclusie? Een zandsuppletie aanleggen in een zeegat is een uitdaging, maar realiseerbaar.

Onderhoud van de kust

Om teruggang van de kust te voorkomen, brengt Rijkswaterstaat sinds de jaren 90 gemiddeld 12 miljoen m3 zand per jaar aan op de kust (zandsuppleties). Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden, onderzoekt Rijkswaterstaat binnen het programma Kustgenese 2.0 of een suppletie in een zeegat een mogelijkheid is om zand aan onze kust toe te voegen.

Aanbrengen 5 miljoen m3 zand 

Om de pilot zo goed mogelijk voor te bereiden, voerde Rijkswaterstaat in 2017 een grote meetcampagne uit. Doel van de metingen was om meer inzicht te krijgen in de werking van zeegaten. Daarnaast werden de bodemligging en het bodemleven vóór het aanbrengen van zand in kaart gebracht. Vervolgens is in het voorjaar van 2018 gestart met het aanbrengen van 5 miljoen m3 zand. Eind februari 2019 werd de laatste hoeveelheid zand op de bodem gelegd.

Onderzoek suppletie gaat door

Rijkswaterstaat blijft de komende tijd de suppletie onderzoeken. Zo worden tussen mei 2019 en januari 2021 elke 6 weken metingen uitgevoerd naar de ligging van het zandpakket. 2D- en 3D-animaties laten zien hoe de suppletie zich ontwikkelt. Ook de invloed van de suppletie op de bodem- en zeedieren wordt zorgvuldig onderzocht. In juni en september 2019 worden nieuwe, aanvullende metingen uitgevoerd om te ontdekken hoe bodem- en zeedieren hebben gereageerd op de zandsuppletie.

Toepassing buitendeltasuppletie

Na afloop van het experiment moet duidelijk zijn of een zandsuppletie in een zeegat zoals bij Ameland een goed middel is om het zandige kustsysteem te onderhouden en beheren en of de buitendeltasuppletie ook op andere plekken toepasbaar is.

Geleerde lessen aanleg Amelander zeegat

De vooraf uitgevoerde ecologische en morfologische metingen hebben veel kennis opgeleverd over zeegatsystemen. Zo bleek in het Amelander Zeegat een grote populatie zandspiering aanwezig; een belangrijke voedselbron voor de Grote Stern. De suppletie is aangepast om de populatie zandspiering te ontzien. Daarnaast blijkt dat het zand tot nu toe relatief stabiel is blijven liggen, waardoor de suppletie bijdraagt aan de versterking van de kust. De metingen lopen door tot en met februari 2021. Dan beoordeelt Rijkswaterstaat of een buitendeltasuppletie ook toepasbaar is op andere plekken langs de kust.

Bron: RWS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *