Stientje van Veldhoven houdt veerboot in de gaten

DEN HAAG – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven houdt de veerverbinding naar Ameland in de gaten. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de vervoersconcessies Waddenveren.

Na alle onderzoeken die al geweest zijn wordt er nogmaals een onderzoek in gang gezet, dat ditmaal het begrip ‘onafhankelijk’ krijgt toegevoegd. Onderwerp van onderzoek is de veerverbinding naar Ameland, de levensader die last heeft van verstoppingen. De veerboot loopt vaak vertraging op door de steeds moeilijker begaanbare vaarroute en dichtslibbing van de geulen. De route is bijna twaalf kilometer lang en vrij bochtig en bevindt zich in een wantijgebied. Door de veranderende omstandigheden in de Waddenzee slibben de vaargeulen steeds vaker dicht.

De veerverbinding staat onder druk, schrijft de staatsecretaris. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal nu bekijken of en hoe er efficiënter kan worden gebaggerd. Intussen gaat Rijkswaterstaat door met baggeren en maakt RWS een begin met de bochtafsnijding die de vaartijd moet verkorten.

“Samen met andere belanghebbenden werk ik er hard aan om de punctualiteit op de verbinding Ameland-Holwerd te verbeteren,” schrijft de staatssecretaris aan de Kamer. “De voortgang van de maatregelen en de resultaten ervan monitor ik actief en nauwlettend. De punctualiteitscijfers van WPD over de eerste helft van 2018 liggen nog niet op het gewenste niveau. Dit is voor mij aanleiding om een aanvullend onderzoek te starten naar de optimalisatie van het huidige baggercontract en de oorzaken van de aanhoudende vertragingen van de veerverbinding Ameland-Holwerd in de eerste helft van 2018.” De resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2019 verwacht.

De staatsecretaris meent dat WPD het afgelopen jaar gedaan heeft wat van haar verwacht kon worden om de betrouwbaarheid van de verbinding Ameland-Holwerd te verbeteren. Wel verwacht Van Veldhoven van WPD dat zij zich vol blijft inzetten om de betrouwbaarheid op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Aan het laad- en losproces en de laad- en losinstallatie op Nes is nog wel wat te optimaliseren. Daar moet WPD voor Van Veldhoven mee aan de slag.

Van Veldhoven vindt een goede bereikbaarheid van de Waddeneilanden van groot belang. Ze houdt de veerverbinding Holwerd-Ameland dan ook nauwlettend in de gaten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *