Stichtingsbestuur is geschokt door gevoerde wanbeleid bij Pieterburen

EEMSDELTA – Op 5 oktober heeft de Economische Politierechter in Leeuwarden een uitspraak gedaan die in het belang is van alle hulpbehoevende zeehonden langs de Nederlandse kust. Een tweetal betrokken dierenliefhebbers, beiden ex-medewerker van Pieterburen, werd ontslagen van rechtsvervolging, ondanks het feit dat zij “illegaal” een aantal zeehonden onder zich hebben gehad.

Raadsman Mr. Tjalling van der Goot (Anker & Anker) voerde aan dat sinds 2014 een nieuw beleid aan de orde is in de crèche. Dit beleid is ingegeven door geldgebrek. Op basis van dit beleid worden zeehonden ofwel binnen één of twee dagen na aankomst in het centrum weer vrijgelaten ofwel vrij snel na binnenkomst gedood omdat er een slechte prognose op herstel zou zijn. Een ter zitting gehoorde deskundige verklaarde echter dat zeehonden die reeds na één of twee dagen op het Wad worden teruggezet een zekere dood tegemoet gaan. Bovendien is een “slechte prognose” niet vast te stellen omdat alle dieren ziek zijn. Bijna alle dieren overleven indien zij een adequate behandeling krijgen. Door desondanks de zeehonden na korte tijd te doden is sprake is van premature euthanasie. Voor dit nieuwe protocol ontbreekt wetenschappelijke onderbouwing.

De rechter volgde het verweer van de verdediging. Volgens de rechter is het nieuwe protocol van de crèche een financieel protocol, waarin niet het belang van de zeehond maar dat van het geld telt. De raadsman las een persartikel voor waarin Henk Bleker, voorzitter van de Raad van Toezicht van Pieterburen, dit bevestigt. Volgens de rechter was er een grote kans dat de zeehonden dood zouden zijn gegaan indien deze door de cliënten, zoals de wettelijke regeling voorschrijft, naar het opvangcentrum in Pieterburen waren gegaan. De rechter was van oordeel dat Pieterburen geen veilige haven was voor de zeehonden. Het is dus geoorloofd dat beide cliënten zich beroepen op de wettelijke plicht om hulpbehoevende dieren te helpen en om die reden de dieren alternatief op te vangen.

Hoewel de Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta blij is met deze op feiten gebaseerde uitspraak waarin het dierenwelzijn boven alles gesteld wordt, is zij toch bezorgd dat dit zou kunnen leiden tot wildgroei van “illegale” opvang. Er is maar één mogelijkheid om dat te voorkomen, en dat is door Termunten en Terschelling per direct een vergunning voor opvang te geven. Dan is er een veilige plaats voor iedere hulpbehoevende zeehond en is iemand die een zeehond per se niet naar Pieterburen wil brengen niet langer “illegaal” bezig.

Bron: Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *