Stichting Ynnatura stimuleert biodiversiteit op bedrijfsterreinen

EARNEWALD – Om ondernemers op weg te helpen naar een groen bedrijfsterrein heeft de stichting Ynnatura kosteloos een groen ontwerp beschikbaar gesteld voor bedrijven. Op woensdag 8 mei werden de eerste drie vouchers uitgereikt door bestuurslid Henk Buith aan Annelie Bleckman van Camping It Wiid te Earnewâld, Harmen Wind van de Windgroep uit Drachten en Jelle Coen Bijlsma van Jelle Bijlsma BV in Gytsjerk. De projecten zullen worden uitgevoerd door Peter de Boer van ecologisch adviesbureau FaunaX uit Gorredijk.

Er bestaat een groeiend besef bij ondernemers dat duurzaam omgaan met de natuur van zeer groot belang is. Een grote biodiversiteit zorgt voor een vitale natuur en geeft een bedrijf veel voordelen in de vorm van bijvoorbeeld kostenbesparing, waarde verhoging, een groen imago en een betere gezondheid voor de werknemers. Daarom organiseerde de Stichting Ynnatura samen met It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en de gemeente Leeuwarden eerder dit jaar een symposium over biodiversiteit op bedrijventerreinen, waar maar liefs zestig bedrijven aan deelnamen.

Nieuw groen initiatief

Een bloeiend bedrijventerrein is niet een doel op zich maar een logisch gevolg van een belangrijk vraagstuk waar bedrijven de komende jaren voor komen te staan: het creëren van een klimaatbestendig bedrijventerrein zonder afbreuk te doen aan het ondernemerschap.

De stichting Ynnatura, bestaande uit bedrijven en organisaties die zich nauw verbonden voelen met het werk van It Fryske Gea aangaande natuurbescherming en natuurbehoud, wil ondernemers stimuleren om biodiversiteit te realiseren bij de inrichting van hun bedrijfsterreinen. Hiertoe zijn in eerste instantie tien vouchers beschikbaar gesteld voor bedrijven die daadwerkelijk een groen en klimaatbestendig bedrijventerrein wensen in te richten om daarmee een aanvullende bijdrage te leveren aan een gezonde werk-, woon- en leefomgeving.

De eerste drie vouchers werden met veel interesse uitgereikt door bestuurslid Henk Buith aan Annelie Bleckman van Camping It Wiid te Earnewâld, Harmen Wind van de Windgroep uit Drachten t.b.v. een zonnepark in Lemmer en Jelle Coen Bijlsma van Jelle Bijlsma BV in Gytsjerk. Peter de Boer van ecologisch adviesbureau FaunaX uit Gorredijk verwacht spoedig met de verschillende projecten aan de slag te kunnen gaan.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *