Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân en Tintengroep slaan handen ineen

GIETEN – Bestuurders Bert Bezoen (Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân) en Johan Brongers (Tintengroep) hebben op 20 januari 2020 een intentieovereenkomst getekend die gericht is op een vergaande samenwerking tussen de organisaties in de loop van 2020. Het uiteindelijke doel van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) en Tintengroep is om SMWF onderdeel te laten worden van de Tintengroep. Met dat doel zal nu een onderzoek naar een bestuurlijke fusie starten.

Gedeelde visie

De samenwerking tussen SMWF en Tintengroep is gebaseerd op een gedeelde visie op sociaal en maatschappelijk werk, waarbij kwaliteit, kennis en professionaliteit leidend zijn. SMWF is bijna 25 jaar met verschillende vormen van maatschappelijk werk actief. Op dit moment gebeurt dat in de gemeente Heerenveen en omstreken en op de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Daarnaast behoort ook een non-profit uitzendbureau tot de dienstverlening. SMWF onderhoudt goede relaties met ketenpartners en opdrachtgevers en werkt vanuit een integraal model. Tintengroep is actief in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Kwaliteitsniveau als verbinder

In de afgelopen jaren zag SMWF dat het als relatief kleine organisatie steeds moeilijker wordt om het kwaliteitsniveau op dat peil te houden dat zij gewend is: hooggekwalificeerde maatschappelijk werkers die met de nieuwste kennis en inzichten waarde toevoegen in het leven van hun cliënten. Vanuit de ambitie om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen heeft zij de samenwerking met Tinten gezocht en gevonden.

Lokaal blijft leidend

Door deze samenwerking kan SMWF de uitdagingen van nu en de toekomst aan in een veld dat steeds aan verandering onderhevig is. Door zich aan te sluiten bij de Tintengroep kan SMWF haar hoge ambitieniveau blijvend waarmaken. En tegelijkertijd kan ze haar eigen karakter behouden: haar couleur locale blijft binnen de Tintengroep geborgd zoals dat voor de andere Tintenorganisaties in andere gemeenten al jaren gebeurt. Kortom: een win-win situatie voor cliënten, medewerkers en opdrachtgevers, zo zien Bert Bezoen en Johan Brongers deze ontwikkelingen met vertrouwen en vol enthousiasme tegemoet.

Bron: Tinten

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *