Stevige kritiek voor voormalige wethouders en secretaris

BALLUM – Het vorige college van B&W en de gemeentesecretaris hadden het beter moeten doen. Piet IJnsen, Tineke Hemminga en Bjørn van den Brink krijgen stevige kritiek te verduren naar aanleiding van de presentatie van het rapport ‘Overdracht door het Rijk van een aantal taken en waterstaatswerken aan de gemeente Ameland’.

In 2004 en 2005 nam de gemeente Ameland beheer en onderhoud van de veerdam en het veerdamterrein, het fietspad Hollum-Oerd, de vuurtoren te Hollum, de losstoep en het bedrijventerreintje in de Ballumerbocht en een 36-tal duinovergangen over van het Rijk. Die overdracht is niet zonder haperen gegaan, concludeert de rekenkamercommissie van de gemeente. Het rapport werd maandag 6 oktober aan de raad van Ameland gepresenteerd. Het vorige college, met Paul Verhoeven als burgemeester, Piet IJnsen als de met RWS onderhandelende wethouder en wethouder Tineke Hemminga, is verantwoordelijk voor een niet soepel en open proces. Behalve het college, waarvan IJnsen en Hemminga allebei na de laatste gemeenteraadsverkiezing hun wethouderspositie hebben moeten inruilen voor een raadslidmaatschap, kreeg gemeentesecretaris Bjørn van den Brink kritiek over zich heen. Burgemeester Paul Verhoeven is inmiddels vertrokken naar een gemeente in Brabant. Hij bleef nagenoeg buiten schot.

Het college verzuimde haar ambtenaren om advies te vragen en informeerde de gemeenteraad niet op tijd en niet volledig. Toenmalige wethouder Piet IJnsen en trekker van het project heeft niet scherp genoeg onderhandeld, is de conclusie van rekenkamervoorzitter Bote Wilpstra. De ‘Alles of niets deal’ is een handige zet van het Rijk geweest, vermoedt hij. De gemeente wilde erg graag de vuurtoren en het fietspad Hollum-Oerd en moest de veerdam erbij nemen. Juist de veerdam dreigt een enorme kostenpost te worden. Wilpstra memoreert dat Schiermonnikoog bij een vergelijkbare onderhandeling met het Rijk haar veerdam buiten de overeenkomst heeft gehouden. Daar had Ameland ook op aan moeten sturen, meent hij. IJnsen reageert tijdens de vergadering niet op de aantijgingen. Hij houdt zijn kruit droog voor de komende raadsvergadering, waar de politieke noten gekraakt zullen gaan worden.

De burgemeester was toentertijd goed geïnformeerd, maar wethouder Tineke Hemminga liet zich slechts summier informeren. Hemminga had moeite met die formulering van de rekenkamercommissie. “Het project betrof niet mijn portefeuille.”

Secretaris Van den Brink heeft onvoldoende invulling gegeven aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Als hoofd van het ambtelijke apparaat had hij initiatieven moeten nemen. Hij bleef te onzichtbaar, is de conclusie van de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie onderzoekt, concludeert en doet aanbevelingen. Over de politieke consequenties van die conclusies oordeelt de gemeenteraad in de eerstvolgende raadsvergadering.

>>>Lees hier het bericht van 6 oktober

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *