Steun Amelander projecten

LEEUWARDEN – Het Gebiedsplatform Waddeneilanden adviseert positief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân over de subsidiëring van een aantal projecten die bij Plattelânsprojekten Waddeneilanden in Franeker zijn ingediend.

Plattelânsprojekten
De belangrijkste taak van het gebiedsplatform Waddeneilanden is het adviseren van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de projectvoorstellen die uit dit gebied komen. Het gebiedsplatform bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten en uit themadeskundigen uit het gebied.

De provincie Fryslân is in 2001 gestart met Plattelânsprojekten om een impuls te geven aan projecten op het platteland. Plattelânsprojekten staat voor de gebiedsgerichte aanpak in Fryslân. Deze aanpak heeft twee pijlers: goede projectideeën en subsidies bij elkaar brengen en het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en overheden. In elk van de gebieden is een gebiedsplatform opgericht.

Leven in brouwerij op Ameland
Op Ameland heeft het echtpaar Doeke en Eva Visser uit Ballum het plan opgevat een bierbrouwerij met een ‘belevingshoeve’ op te richten. Het nieuwe Amelander bier wordt hier gebrouwen.

Naast de oprichting van een bierbrouwerij wil het echtpaar meerdere activiteiten ontwikkelen:

• realiseren van een belevingshoeve die kan functioneren als ‘slecht weer voorziening’;
• uitbreiden van het assortiment Amelander producten met minimaal 3 producten, in samenwerking met andere Amelander ondernemers;
• zoeken van samenwerking met een Amelander boer en molenaar voor het duurzaam verbouwen en verwerken van brouwgerst op Ameland.

Het gebiedsplatform Waddeneilanden adviseert Gedeputeerde Staten een bijdrage van €50.000 beschikbaar te stellen uit het pMJP, onderdeel Stimulering en verbreding plattelandseconomie.

Sport- en gezondheidscentrum Ameland
De fysiotherapiepraktijk Ameland in Nes gaat een centrum voor sport en gezondheid oprichten. De huidige locatie is daarvoor te klein. De praktijk wil zich daarom huisvesten naast de sporthal van Nes.

Met de nieuwe huisvesting van de praktijk wordt een concentratie van sport en (paramedische)zorg gerealiseerd. De toename van eilander patiënten en de groeiende behoefte van toeristen naar zorg op maat kan op deze manier ingevuld worden.

Het gebiedsplatform Waddeneilanden adviseert Gedeputeerde Staten een bijdrage van €50.000 beschikbaar te stellen uit het pMJP, onderdeel Stimulering en verbreding plattelandseconomie.

Amelands product, erop of eronder
De werkgroep Amelands Product wil het assortiment aan Amelander producten verbreden en meer samenwerken met de plaatselijke horeca. Het Amelands Product bestaat al ruim 10 jaar. Het is een keurmerk voor echte Amelander producten; geproduceerd en ambachtelijk bewerkt op het eiland. De zes merkvoerende producenten vormen samen de werkgroep Amelands Product.

Er liggen kansen in verbreding van de producten met bijvoorbeeld (lams- en rund)vlees, drank (bier, likeur, vruchtenwijnen), en non-food (wol en natuurcosmetica). Een andere kans ligt in de versterking van de samenwerking met de horeca. Op Texel zijn hier goede resultaten mee geboekt.

In het landbouwbeleidsplan van de gemeente wordt verbreding als één van de kansen benoemd. Dit project is een instrument om dat te bewerkstelligen. Ook sluit het project naadloos aan bij de Cradle to cradle filosofie. Het project richt zich op verbetering van de huidige structuur, het verbreden en innoveren van de producten en het opzetten van een gemeenschappelijke promotie.

Daarom heeft het platform een positief advies afgegeven voor een subsidiebijdrage uit het pMJP, onderdeel Plattelandsbeleid regionaal, ter grootte van €28.560. De totale kosten van dit project bedragen €95.200.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *