Sterkte Waddenzeedijken getest met nepstorm

LEEUWARDEN – De Waddenzeedijken krijgen de komende decennia heel wat te verduren. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en stormen worden heviger. Met een 'golfoploopproef' wordt getest in hoeverre de dijken hierop berekend zijn. Nadat begin november een dijk in de provincie Groningen werd getest, is 27 november de test op de Slachtedyk in Fryslân. Tijdens deze proef worden twee meter hoge golven met een simulator nagebootst. Op deze manier wordt de grasmat van de zeedijk getest. Wij nodigen u van harte uit bij de proef aanwezig te zijn, op dinsdag 27 november om 13.00 uur op de Slachtedyk ter hoogte van de kruising van de Sedyk en de Slachte (tussen Oosterbierum & Sexbierum).

Simulator is Fries product

De ontwikkelaar (professor Jentsje van der Meer uit Akkrum) en bouwer (Smederij Krist Heerenveen) van de simulator waarmee de proef wordt uitgevoerd komen uit Friesland. Het uitvoeringsteam bestaande uit Jan Bakker (Sneek), Gerben van der Meer (Broek), Frans Roorda (Boazum) komt eveneens uit Friesland. De simulator wordt wereldwijd ingezet, zo is er volgend jaar een proef met de simulator in Singapore.

Onderzoek naar gras en kleibekleding

De simulatie op de Slachtedyk gebeurt op één van de plekken waar we de gras en kleibekleding van onze zeedijk onderzoeken. In proefvakken kijken we over een duur van vijf jaar naar de sterkte van gras en klei en mogelijkheden om nieuwe grassoorten te ontwikkelen voor zeedijken. Dit kan bijdragen aan een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is en een hogere dichtheid heeft of meer biodiversiteit.

Simulatie van golven op de dijk

Voor een goede nulmeting worden op de huidige dijk golfoploopproeven gedaan. Hierbij simuleren we golven op de dijk, totdat de grasmat kapot gaat. Zo bepalen we hoe sterk de huidige grasmat is. De resultaten uit deze meting vergelijken we over 4 á 5 jaar met de resultaten uit de golfoploopproeven op de nieuwe grasmengsels in de proefvakken.

Uitkomsten onderzoek van invloed op officiële rekenregels

Als de resultaten uit dit onderzoek positief zijn, dan kan dat leiden tot het opstellen van nieuwe- of aangescherpte rekenregels. De sterkte van de grasmat is namelijk onderdeel van het huidige toets- en beoordelingsinstrumentarium. Indien deze door positieve resultaten vanuit het onderzoek kunnen worden bijgesteld, dan kan dat leiden tot besparingen.

Totaal vier van deze proefvakken op de Waddenzeedijk

In totaal komen er vier proefvakken met nieuw gras. Het huidige gras wordt op drie plekken getest. De Carel Coenraadpolder nabij Finsterwolde in Groningen, de Emmapolderdijk ten westen van de Eemshaven en op de Slachtedyk.

Onderdeel van de POV Waddenzeedijken

Dit onderzoek is onderdeel van de POV Waddenzeedijken, waarbij de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân Nederland onder de paraplu van het Deltaplan Waterveiligheid beschermen tegen overstromingen, nu én in de toekomst.

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *