Sterke Yerke IV winnaar LF2028-prijs

LEEUWARDEBN – Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke bouwt samen met jongeren een nieuw zeilvlot, de Sterke Yerke IV. Het doel is het doen van een nulmeting naar microplastics in de Waddenzee en dit de komende jaren te monitoren. Daarnaast wil de stichting de bewustwording vergroten van het probleem van de internationale plastic soup. Het project werd als winnaar gekozen van de LF2028 bonusprijs voor de Wadden. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder overhandigde gisteren de cheque van 2028 euro aan de bestuursleden Margreet Themmen en Wilfred de Jong.

Sterke Yerke

Het verhaal achter de Sterke Yerke spreekt al jaren tot de verbeelding. De “Yerkes” van toen willen nu het stokje doorgeven aan de jeugd van nu. Bij dit project wordt de jeugd dan ook nadrukkelijk betrokken. Zowel bij de bouw van het vlot, in de vorm van stageplekken, als ook bij het varen op zee en het doen van onderzoek. Denk hierbij aan groepjes leerlingen die onder begeleiding een dag met het vlot de Waddenzee op gaan en op drooggevallen zandbanken zelf onderzoek doen. De missie is het probleem van de plastic soup wereldwijd onder de aandacht te brengen bij de politiek, producenten en de bevolking. Met het vlot creëert Sterk Yerke zowel bewustwording als actie. Daarnaast informeren en activeren zij de genoemde doelgroepen om minder plastic te gaan gebruiken.

Gedeputeerde Fokkens-Kelder: “Een terechte prijswinnaar. Het project maakt jongeren op een aantrekkelijke manier bewust van het probleem van (micro)plastics in de Waddenzee en van ons consumptiegedrag als een van de achterliggende oorzaken.“

LF2028-prijs

De LF2028-prijs is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns met LF2028 is opgezet. De provincie vindt het belangrijk om de ambities van LF2028 ‘vertaald’ te zien door en voor de mienskip. Met deze bonusprijs kan dit via bijzondere IMF-projecten zoals deze, extra worden gestimuleerd. Uit de geselecteerde projecten van de overige vier regio’s heeft de jury eveneens prijswinnaars gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag van 2028 euro. Welke projecten dit zijn, kunt u lezen in bijgevoegd juryrapport. De juryleden zijn Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028), en Judith Baarsma van Keunstwurk. In totaal ontvangen jaarlijks vijftien initiatiefnemers van IMF-projecten de LF2028-prijs.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *