Stemmingmakerij en foute stemmingen

BALLUM – Was de vorige raadsvergadering een achtbaan van emoties, deze keer was het een avontuurlijke tocht waarbij amendementen, moties en schorsingen de raadsleden om de oren vlogen. De moties hadden, wellicht met het naderen der gemeenteraadsverkiezingen, een grote aaibaarheidsfactor. De raadsvergaderingen op Ameland kunnen lang duren, maar saai zijn ze zelden.
Het bestemmingsplan Hollum had nog een stemming over een zienswijze en over het plan als geheel tegoed. In de vorige vergadering was het  bij zienswijze nummer 65 misgegaan en staakten de stemmen. Die stemming ging nu goed. Daarna kon over het gehele bestemmingsplan van Hollum besloten worden. Maar niet nadat de VVD er nog een amendement tegenaan had gegooid. Jan Verbiest van de VVD wil dat de recreatieve bijgebouwtjes opgewaardeerd moeten kunnen worden. Een eigenaar moet van een tweepersoons huisje een driepersoons accommodatie kunnen maken. Verbiest wil ook af van de regel dat je niet meer mag verhuren nadat het huisje een jaar of langer niet als recreatiehuisje is gebruikt. De VVD-er kreeg geen van de andere raadsleden mee.
De gemoederen raakten verhit bij een andere zienswijze op hetzelfde plan, eentje die uit drie elementen bestaat. Jeroen Lap schreef in zijn zienswijze over de bestemming van zijn woning. Hij wil een bedrijfsbestemming. Hij schreef ook over de volkstuintjes en over de ontsluiting van de dôbbe. Het college gaf hem geen bedrijfsbestemming en verklaarde daarmee de zienswijze deels gegrond. Anneke Touwen was het niet eens met dat voorstel, maar stemde toch ‘deels gegrond’, omdat ze het met een van de andere onderdelen niet eens was. Zij meent dat er sprake is van een ongeldige stemming. Er is een besluit gevallen dat tegen de wil van de raad is, zei Touwen. Voorzitter en burgemeester Albert de Hoop wilde van geen ongeldige stemming weten en weigerde de beraadslagingen open te breken. Een heftige woordenwisseling tussen raadslid en voorzitter was het gevolg. Bestemmingsplan Hollum kreeg vier stemmen tegen (PvdA, VVD, ABA) en zes voor (CDA, A’82) en werd aangenomen.
Tineke Hemminga (PvdA) kwam daarna met een motie over de volkstuintjes. De gemeente moet eerst praten met de volkstuintjeseigenaren alvorens een besluit over het vergroten van het parkeerterrein kan worden genomen, meent Hemminga. Een overbodige motie, vindt Gunda Brunotte (CDA). De volkstuintjes zitten al in het landbouwbeleidsplan. Rudolf Teuben (A’82) denkt dat er met een motie als deze naar een onderwerp is gezocht. “Stemmingmakerij,” vermoedde Teuben.
De volgende motie kwam uit de koker van Teubens eigen factie in samenwerking de VVD. De motie zet de deur open naar meer ruimte voor recreatieve bijgebouwen. Het beleidsstuk “Ruimte voor Diversiteit,” werd 10 augustus aangenomen door de raad en nu al wil Ameland ’82 het beleid evalueren om de ruimte te creëren. Het stuk zet het beleid uit waarbij de gemeente Ameland aangeeft te kiezen voor recreatieve bijgebouwen in een woning en niet los in de tuin. Het bestemmingsplan Hollum borduurt daarop voort door losse bijgebouwen niet een aparte recreatieve bestemming te geven maar te gedogen. “Ik zie de motie ook een beetje als stemmingmakerij,” zei Gunda Brunotte (CDA). “Waarom moeten we beleid aanpassen omdat we 50 zienswijzen hebben gekregen?” Jan Verbiest meent juist dat er een “grote maatschappelijke behoefte aan recreatieve bijgebouwtjes bestaat.” Hij wil van de “verfoeide gedooglijst” af. De voorzitter zag bij deze motie de stemmen staken. Het onderwerp komt in het nieuwe jaar weer op de agenda. Als raadslid Tonnie Overdiep (PvdA) dan wel aanwezig is, bestaat de raad uit een oneven aantal mensen en kan het besluit vallen.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *