Stemmen voor ledenraad Waddenvereniging

HARLINGEN – De Waddenvereniging is op zoek naar een nieuwe ledenraad. In de afgelopen periode hebben 24 kandidaten zich verkiesbaar gesteld. Allemaal met een prachtig CV en met veel enthousiasme om voor de Waddenvereniging aan de slag te gaan. Lid van de Waddenvereniging? Breng dan nu je stem uit! De stemming is geopend van 8 december tot 8 januari.

Een van de kandidaten is Buremer Richard Kiewiet. Hij is kandidaat in het Milieu-profiel.

Stemmen, voor leden van de Waddenvereniging,

kan
hier.

Kiewiet schrijft als motivatie: "Mijn familie woont al 400 jaar op Ameland en behoort tot de oorspronkelijke bewoners. Ik ben jacht- en terreinopzichter op Ameland en BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar). Daarnaast vervul ik enkele maatschappelijke functies.

In de loop der jaren hebben we hier veel op het eiland voorbij zien komen aangaande de Waddenvereniging. Er is vanouds een kloof tussen de Waddenvereniging en de authentieke bewoners, omdat soms de belangen te verschillend waren, maar vaak ook dat men elkaar niet goed begreep. Er is daardoor veel mis gelopen in het verleden. Deze kloof moet dicht.

De Waddenvereniging en de bewoners behoren elkaar te steunen en te begrijpen. Immers we zijn allemaal met hetzelfde bezig, namelijk de bescherming van een realistische leef- en woonomgeving.

Ik hoop een verbindende schakel te kunnen zijn tussen de bewoners van het gebied en de Waddenvereniging. Immers elke activiteit en/of veranderingen hangt en staat met de draagkracht van de bewoners. Aandachtpunten zijn: zeespiegelstijging en meegroeien, energietransitie en hoe beschermen we de vrije horizon, duurzame landbouw, eten uit je eigen omgeving.

De Waddeneilanden zijn een economisch bolwerk voor Friesland. Wat goed is moet goed blijven. Samen sterk."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *