Statuten VVV nog niet gewijzigd

NES – De reorganisatie van VVV Ameland krijgt nog niet de zegen van de leden. De Algemene Ledenvergadering moet met een twee derde meerderheid instemmen met de statutenwijziging die de reorganisatie mogelijk moet maken en die stemverhouding werd niet gehaald.
Op 21 maart brengt de VVV de statutenwijziging nogmaals in stemming. Tijdens die vergadering heeft de meerderheid van de dan aanwezige leden stemkracht.
De statutenwijzigingen breekt de VVV op in een commerciële en een niet-commerciële poot. Het niet-commerciële deel van de organisatie zet zich in voor algemene Ameland promotie. Leden betalen 25% meer dan tot nu toe. De basis contributie wordt € 35,– en voor alle leden gelijk. Het restant is een promotiebijdrage waarmee de promotiepot gevuld wordt tot 150.000 euro. De gemeente vult dit aan met eenzelfde bedrag.
Niet de VVV maar de Stichting Ameland Promotie (SAP) gaat dit promotiegeld beheren. VVV leden kunnen via hun branche organisatie invloed uitoefenen over de besteding van het promotiebudget, want het zijn vertegenwoordigers van de brancheorganisaties die in de Raad van Advies zitten, de raad die aangevuld met twee gemeenteraadsleden en een ambtenaar het bestuur van de Stichting Ameland promotie vormt.  
Deze constructie deed menig VVV lid het hoofd schudden. Wie heeft het nu waarover voor het zeggen? Ter vergadering presenteerde VVV Ameland een promotieplan, dat na de statutenwijziging de verantwoordelijkheid van de VVV niet meer is. De SAP neemt dit voor haar rekening en de SAP heeft andere promotiedoelen dan de VVV. Waar de VVV spreekt over toeristische promotie wil de SAP dat Ameland zich tevens profileert op het gebied van kunst en sport, duurzame energie, nieuwe werkgelegenheid en nieuwe onderwijsprojecten.
In de begroting spreekt de VVV van een promotiebudget van 120.000 euro terwijl er steeds gesproken is over 150.000. Dit kan de gemeente doen besluiten ook niet meer dan € 120.000 af te dragen. Voorzitter van de VVV, Peter van der Vossen, kon de verwarring niet wegnemen en deed de onduidelijkheden af als ‘overgangssituatie’.
SAP heeft al geld uitgegeven dat er nog niet is. Het contract met FC Groningen brengt komend seizoen een rekening van € 170.000 met zich mee. Het jaar daarop 180.000 en het derde jaar 190.000. SAP voorzitter Theo Pijpers spreekt over een derde geldstroom naast die van de gemeente Ameland en de VVV leden. Een naam van de sponsor en de hoogte van het bedrag kon hij nog niet geven.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *