Start bodemsanering duinen Ameland

Geplaatst op: 02 november 2020 - Categorie: Duurzaam & Milieu

Foto RWSFoto RWS

UTRECHT - Op maandag 2 november 2020 is gestart met het saneren van een drietal bodemverontreinigingen in de duinen bij Hollum op Ameland. De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en zal 2 tot 3 maanden gaan duren.

De verontreinigingen zijn in 1964 ontstaan door het storten van boorspoeling door de NAM. Dat product werd destijds op de nabij gelegen boorlocatie gebruikt bij de boring naar aardgas. De sanering van de oude boorlocatie was de verantwoordelijkheid van NAM. Omdat de verontreiniging van de stortlocaties dateert van vóór 1975 is er sprake van verjaring. Daarom is de sanering nu een rijks verantwoordelijkheid.

Verontreinigde grond
In de verontreinigde grond zijn hoofdzakelijk minerale oliën en barium aangetroffen. In mindere mate werden chroom en andere vluchtige stoffen als benzeen aangetroffen. De verontreiniging in de grond strekt zich uit tot meer dan 6 m diepte. Tijdens de sanering zal het verontreinigd zand worden ontgraven en naar het vasteland worden afgevoerd.

Waterveiligheid
Door de afgravingen wordt er zand uit de duinen weggehaald. Om te voldoen aan de beschermingsnorm tegen hoogwater zal het ontstane tekort gelijk met Noordzeezand worden aangevuld. Hiervoor is al een extra zandvoorraad beschikbaar waarmee de buitenste duinen worden verstevigd.

Waterkwaliteit
De gesaneerde twee oostelijke stortlocaties worden ontwikkeld tot ‘stuifkuilen’ dat in verbinding staat met het grondwater. Dat is goed voor de natuurontwikkeling. De derde locatie zal volledig worden aangevuld en opnieuw met helmgras worden beplant.

De stortlocaties liggen aan de rand van het waterwingebied van Vitens. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat van verspreiding van de verontreinigingen naar het grondwater, zee en strand geen sprake is. Het blijft beperkt tot de plaatselijke verontreiniging.

Gunstige periode
Om de overlast voor de omgeving te beperken is er voor gekozen de uitvoering juist in deze periode te doen zodat er buiten het groei-/broedseizoen wordt gewerkt. Ook de recreatie zal weinig hinder ondervinden. Voor de transportactiviteiten zullen een nabij liggend ruiter- en fietspad worden afgesloten. Begin 2021 zijn de werkzaamheden in de duinen afgerond.

Samenwerking
De percelen waarop de verontreiniging is aangetroffen zijn eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (ministerie BZK) en Rijkswaterstaat (ministerie IenW). Rijkswaterstaat zorgt hier voor bescherming tegen hoogwater, het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel ervaring met het laten uitvoeren van dergelijke saneringen.
Bron RWS

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?